Anders Grimstad er ny rektor på Langestrand skole

Grimstad konstitueres som rektor for det neste skoleåret.

Anders er nå teamleder på 1 – 4 trinn på Jordet skole.

Stillingen utlyses for fast tilsetting  januar / februar 2021.

 

Til toppen