Økt læring for elevene i Larvik

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Larviksskolen øker stadig.

 

Grunnskolepoengene baserer seg på gjennomsnittet av standpunktkarakterer og karakterene elevene får i muntlig og skriftlig eksamen. Grunnskolepoengene i Larvik har økt jevnt de siste 7 årene, og i år har elevene i Larvik bedre gjennomsnittskarakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn enn både Vestfold og Norge totalt.

 

 

– Spesielt gledelig er det at variasjonen mellom skolene blir mindre og mindre. Det er en indikasjon på at de grunnleggende tingene vi jobber med i Larviksskolen fungerer, sier virksomhetsleder Tuva Enger.

Enger mener følgende faktorer er av stor betydning for den fine utviklingen Larvikskolen har:

  1. Lærerne i Larvikskolen arbeider systematisk med et godt læringsmiljø som fremmer helse og trivsel. Dette er en forutsetning til faglig læring.

  2. Larvikskolen har blitt digitalisert og elevene våre var blant de første i Norge som fikk en egen digital enhet. Når skolene i år forbereder seg til å ta i bruk læreplaner, ser vi det er en stor fordel at Larvikskolen allerede har det teknologiske på plass. Vi har systemer som takler nye digitale læremidler og vi har ansatte som forstår at nye læreplaner og endringer generelt i samfunnet, også krever at innholdet i skolen endres.

  3. Kartlegging og erfaringer tyder på at lærerne og elevene i Larvik blir bedre og bedre til å bruke teknologien. Som en av de første i Norge gjennomførte vi eksamen på nettbrett i vår.

  4. Skoleledelse har stor innvirkning på elevens læringsmiljø og læringsutbytte. Det satses tungt på utvikling av lederferdigheter og på pedagogisk ledelse for alle rektorer og teamledere i Larvikskolen.

  5. Stadig flere lærere oppfyller kompetansekravene i basisfagene. I Larvikskolen er ambisjonen at alle elever skal få realisert sitt potensiale for læring.  

– Det er viktig å understreke at alt henger sammen med alt, sier Tuva Enger. Alle kommunens tiltak og hele Larviksamfunnet bidrar til trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Det er helhet, koordinering og samarbeid  på tvers fra helsestasjoner, barnehager, kultur, idrett og foreldre.

MINDRE VARIASJON: Variasjonen mellom skolene blir mindre og mindre. Det er en indikasjon på at de grunnleggende tingene vi jobber med i Larviksskolen fungerer, sier virksomhetsleder Tuva Enger.
Til toppen