Valg 2019 Stemmegivning

Innhold

Se valglokalene her!

I 2019 er det #2VALG og #2STEMMESEDLER, kommunestyre- og fylkestingsvalg. I Larvik kommune er det anledning til å tidligstemme i ett forhåndsstemmegivningslokale 1. juli - 9. august, forhåndsstemme i fire forhåndsstemmegivningslokaler 12. august - 6. september og stemme på valgtinget i 13 valglokaler 8. og 9. september.

Les brosjyren Viktig informasjon til deg som skal stemme fra Valgdirektoratet. Se her for andre språk.

Antall mottatte forhåndsstemmer

per 06.09.2019 kl. 15.51: 5226

 • Servicetorget i Larvik 1027
 • Larvik bibliotek 2575
 • Stavern bibliotek 545
 • Servicetorget i Svarstad 186
 • Institusjoner 279
 • Hjemmestemming 41
 • Konvolutt sentral registrering 326 (innenriks 303, utenriks ordinær 20, utenriks brev 3)
 • Til andre kommuner** 247

* tidligstemmer og stemmer fra de som er manntallsført i Larvik, men som har stemt i annen kommune (vi mottar i posten)

** de som er manntallsført i annen kommune, men som har stemt i Larvik (vi sender i posten)

Valgtingstemmegivning 

Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett! I år får alle velgere en SMS om å bruke stemmeretten. Og velgere med innvandrerbakgrunn får brev med informasjon om valget. Les mer her.

Alle valgkretser unntatt Hvarnes, Kjose og Lardal har åpent valgdagen søndag 8. september kl. 14.00 - 18.00. Alle valgkretser har åpent valgdagen mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00.

Husk legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) Valgkortet gjelder IKKE som legitimasjon.

OBS! Vi har elektronisk manntall så du kan stemme i hvilken valgkrets du vil!

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler):

 • 01 Berg. Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa.
 • 02 Sky. Sky skole, Kleiverveien 151, 3268 Larvik.
 • 03 Kjose. Eikvang, Kjose IL, Kjoseveien 509, 3268 Larvik. KUN MANDAG.
 • 04 Stavern. Stavernshallen, Kakenveien 2, 3290 Stavern.
 • 05 Larvik sentrum Vest. Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15, 3264 Larvik.
 • 06 Larvik sentrum Øst. Farrishallen, Ahlefeldts gate 4, 3262 Larvik.
 • 07 Kvelde. Kveldehallen, Kveldeveien 238, 3282 Kvelde.
 • 08 Hvarnes. Hvarnes skole, Hedrumveien 2697, 3282 Kvelde. KUN MANDAG.
 • 09 Bommestad. Bommestadhallen, Rauanveien 491, 3270 Larvik.
 • 10 Nanset. Fagerli idrettshall, Kremleveien 5, 3271 Larvik.
 • 11 Østre Halsen. Østre Halsen skole, Halsegata 29, 3260 Larvik.
 • 12 Tjodalyng. Tjodalyng skole, Vikveien 12, 3280 Tjodalyng.
 • 13 Lardal. Huldrehallen, Lågaveien 26, 3275 Svarstad. KUN MANDAG.

Har du stemmerett? 

Valgloven § 2-1. Stemmerett ved stortingsvalg

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

 • a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
 • b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
 • c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Valgloven § 2-2. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.

(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

 • a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
 • b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Står du i manntallet? 

For å kunne avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Larvik kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Larvik. Feyers gate 7, 3256 Larvik ca. 10. juli. Det er manntallet per skjæringsdatoen 30. juni som gjelder.

Hvis du har flyttet til Larvik kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten avgi tidligstemme eller forhåndsstemme i Larvik kommune, ellers må du avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført, altså ikke i Larvik kommune!

Alle velgere som er registrert i manntallet får tilsendt et eget valgkort for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 12. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.

Norske statsborgere bosatt i utlandet som ikke har vært folkeregistrert i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Søknaden må være kommet inn til Valgstyret i Larvik innen 10. september 2019 kl. 17.00. 

Hvis du mener at du skal være i manntallet og ikke er det må du selv sende begrunnet klage til: 

Strengt fortrolig adresse

For velgere med strengt fortrolig adresse gjelder:

Du er ikke innført i det ordinære manntallet som kommunen har tilgang til. Din kommune vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Du vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes til deg via Kripos.

Valglistene i Larvik

Politiske partier, valglister, valgprogram o.l.

Følgende partier har godkjente valglister i Larvik til kommunstyrevalget 2019:

I tillegg kan du selvsagt stemme blankt!

Valglistene i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark

Følgende partier har godkjente valglister i Vestfold og Telemark til fylkestingsvalget 2019:

 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

I tillegg kan du selvsagt stemme blankt!

Statistikk valgstemmegivning

Tabell over statistikk valgstemmegivning
Gjelder 2019 Larvik 2017 Larvik 2017 Lardal 2015 Larvik 2015 Lardal
Stemmeberettigede 37985 32921 1829 34693 1939
Stemmesedler   25228 1412 19765 1316
Hvorav forhåndsstemmesedler   6651 348 3313 246
Fremmøteprosent   76,6 % 77,2 % 57,3 % 68,2 %
Blanke stemmesedler   169 12 111 9
Forkastede stemmesedler   24 2 29 3
Alliansen - 31 5 - -
Arbeiderpartiet   7326 468 7352 263
BedreLarvik / Lardal Tverrpolitiske Liste   - - - 218
Demokratene i Norge - 33 3 - -
Fremskrittspartiet   4882 213 3528 56
Helsepartiet - 127 14 - -
Høyre   6880 243 4250 198
Kristelig Folkeparti   1089 39 1346  -
Kystpartiet - 12 4 - -
Liberalistene   28 1 - -
Miljøpartiet De Grønne   664 25 820 42
Partiet De Kristne   100 5 - -
Piratpartiet - 32 2 - -
Rødt   410 21 290  -
Senterpartiet   1499 292 822 322
SV - Sosialistisk Venstreparti   1085 39 537 -
Venstre   861 26 709 208

Tidligstemmegivning

Tidligstemmegivning er for velgere som oppholder seg i Norge og som IKKE kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget.

Velgere må avtale tid med Servicetorget i Larvik, Feyers gate 7, 3256 Larvik. Tidligstemmegivningen kan gjennomføres mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 i perioden 1. juli - 9. august. Telefon: 33171010. E-post: servicetorget@larvik.kommune.no.

Velgere som ikke bor eller ikke er manntallsført i Larvik kan også avgi tidligstemme hos oss. Vær også oppmerksom på at ikke er alle kommuner har valgdag 8. september. Husk legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort.

Når det er tidligstemmegivning benyttes felles nasjonale stemmesedler (også med blindeskrift). Disse stemmesedlene har alle sentralt registrerte politiske partier og det innebærer at BedreLarvik ikke er listet. Og det innebærer at også partier som ikke har godkjent valgliste i Larvik og Vestfold og Telemark er listet.

 • Hvis du ønsker å stemme BedreLarvik MÅ du krysse av i punkt 21 og skrive inn «BedreLarvik» til høyre.
 • Er du manntallsført i Larvik MÅ du velge et av partiene som har godkjent valgliste i Larvik eller stemme blankt. Se valglistene lenger ned.
 • Er du manntallsført i Vestfold og Telemark MÅ du velge et av partiene som har godkjent valgliste i Vestfold og Telemark eller stemme blankt. Se valglistene lenger ned.

Stemmen forkastes hvis du velger et parti som ikke har godkjent valgliste der DU er manntallsført!

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivning kan gjøres til kommunestyre- og fylkestingsvalget følgende steder i Larvik kommune i perioden mandag 12. august - 6. september:

Servicetorget i Larvik

Feyers gate 7, 3256 Larvik. Vi tar oss av innføring i manntall og andre ekstraordinære henvendelser.

 • Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00
 • OBS! Fredag 6. september stenger forhåndsstemmegivningen kl. 12.00

Servicetorget i Svarstad

Ringveien 16, 3275 Svarstad

 • Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00
 • OBS! Fredag 6. september stenger forhåndsstemmegivningen kl. 12.00

Larvik bibliotek

Nansetgata 29, 3256 Larvik

Uke 33

 • Mandag - torsdag kl. 09.00 - 17.00
 • Fredag kl. 09.00 - 16.00
 • Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Uke 34-36

 • Mandag - torsdag kl. 09.00 - 20.00
 • Fredag kl. 09.00 - 16.00
 • Lørdag kl. 10.00 - 14.00 (siste lørdag er 31. august)
 • OBS! Fredag 6. september stenger forhåndsstemmegivningen kl. 12.00

Stavern bibliotek

William Sverdrups gate 13, 3290 Stavern

Uke 33

 • Mandag - fredag kl. 11.00 - 15.00
 • Lørdag kl. 11.00 - 14.00

Uke 34-36

 • Mandag, onsdag og fredag kl. 11.00 - 16.00
 • Tirsdag og torsdag kl. 13.00 - 19.00
 • Lørdag 11.00 - 14.00 (siste lørdag er 31. august)
 • OBS! Fredag 6. september stenger forhåndsstemmegivningen kl. 12.00

Hvis du er innført i manntallet i annen kommune enn Larvik kommune kan du allikevel forhåndsstemme i Larvik. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret i riktig kommune innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Husk legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) Valgkortet gjelder IKKE som legitimasjon.

Statistikk forhåndsstemmegivning

Tabell over statistikk forhåndsstemmegivning
Gjelder 2019 2017 2015
Stemmeberettigede Larvik 37985 32921 34693
Stemmeberettigede Lardal Larvik 1829 1939
Forhåndsstemmer Larvik   6651 3313
Forhåndsstemmer Lardal Larvik 348 246
Servicetorget i Larvik 1027 1321  
Servicetorget i Svarstad 186    
Larvik bibliotek 2575 3258  
Stavern bibliotek 545 576  
Institusjoner 279 345  
Hjemmestemming 41 35  
Manntallsført i Larvik, stemt i andre kommuner/utenriks   815  
Manntallsført i andre kommuner, stemt i Larvik 247 543  

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Det blir forhåndsstemming noen timer én dag på hver av disse institusjonene (hvilken dag og tid avtales og annonseres kun via institusjonen):

Buktasenteret, Byskogen sykehjem, Bøkesenteret, Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (Sjømansshjemmet), Furuheim sykehjem, Futejordet dagsenter, Gloppesenteret, Grevle sykehjem, Kvelde sykehjem, Lardal sykehjem, Presteløkka rehabiliteringssenter, Rekkevik sykehjem, Stavern sykehjem, Sykehuset i Vestfold HF Larvik, Sykehuset i Vestfold HF Kysthospitalet Stavern, Søbakken sykehjem, Søndre Vestfold fengsel Larvik, Sykehuset i Vestfold HF DPS Vestfold Furubakken Larvik, Tjølling sykehjem, Tårngården eldresenter, Yttersølia sykehjem.

Hjemmestemming

Heter også ambulerende forhåndsstemmegivning

Hvis velger på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på et valglokale valgdagene eller et forhåndstemmelokale i forhåndsstemmegivningsperioden, kan velger søke om å få avgi stemme hjemme eller der velger oppholder seg. Det er ikke nødvendig å søke hvis velger oppholder seg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dette informeres det om på gjeldende institusjoner. 

Søknad må være Larvik kommune i hende senest tirsdag 3. september

Søk via

 • telefon 33171010
 • e-post postmottak@larvik.kommune.no
 • post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik merket "Servicetorget, stemme hjemme"

I søknaden må det oppgis fullt navn, fødselsdato og -år på velger, samt hvilken adresse velger befinner deg på den siste uka før valget. Det må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå velger og eventuelt søknadshjelper på.

Foto: Jarle A. Melby jam@larvik.kommune.no

Til toppen