Stemmegivning valg 2021

Innhold

Søndag 12. og mandag 13. september kan du stemme til stortingsvalget hvor du vil i våre 13 valglokaler.

Valgfunksjonær Amalie Lomme Lofstad og hennes kolleger tar i mot forhåndsstemmer på Servicetorget i Larvik. Foto: Jarle A. Melby
Valgfunksjonær Amalie Lomme Lofstad og hennes kolleger tar i mot forhåndsstemmer på Servicetorget i Larvik. Foto: Jarle A. Melby

Statistikk stortingsvalget

Tabell over statistikk stortingsvalget
Gjelder 2021 Larvik 2019 Larvik 2017 Larvik 2017 Lardal 2015 Larvik 2015 Lardal
Stemmeberettigede (i manntallet) 35551 37957 32921 1829 34693 1939
Stemmesedler 26499 22841 25228 1412 19765 1316
Hvorav forhåndsstemmesedler 11372 5200 6651 348 3313 246
Fremmøteprosent 74,5% 60,6% 76,6% 77,2% 57,3% 68,2%
Blanke stemmesedler 166 208 169 12 111 9
Forkastede stemmesedler 27 59 24 2 29 3
Alliansen - Alternativ for Norge 30   31 5    
Arbeiderpartiet 7449 5029 7326 468 7352 263
BedreLarvik / Lardal Tverrpolitiske Liste   2361       218
Demokratene i Norge 329   33 3    
Fremskrittspartiet 3814 3245 4882 213 3528 56
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 9          
Helsepartiet 66   127 14    
Høyre 5879 4470 6880 243 4250 198
Industri- og Næringspartiet 56          
Kristelig Folkeparti 982 981 1089 39 1346  
Kystpartiet     12 4    
Liberalistene 25 34 28 1    
Miljøpartiet De Grønne 838 1244 664 25 820 42
Partiet De Kristne 141 159 100 5    
Partiet Sentrum 63          
Pensjonistpartiet 117          
Piratpartiet 14   32 2    
Rødt 1053 857 410 21 290  
Senterpartiet 3006 2511 1499 292 822 322
SV - Sosialistisk Venstreparti 1548 1002 1085 39 537  
Venstre 914 740 861 26 709 208

Statistikk forhåndsstemmegivning

Tabell over statistikk forhåndsstemmegivning
Gjelder 2021 2019 2017 2015
Stemmeberettigede Larvik, inkl. Lardal alle år 35551 37957 34750 36632
Manntallsført i Larvik, stemt alle steder, inkl. Lardal alle år 11372 5200 6999 3559
Prosent av stemmeberettigede i Larvik, inkl. Lardal alle år 31,99 13,70 20,14 9,17
Manntallsført i andre kommuner, stemt i Larvik 746 247 543  
Larvik bibliotek 5796 2575 3258  
Servicetorget i Larvik 1599 1027 1321  
Stavern bibliotek 1313 545 576  
Sentralen i Svarstad/Lardal 596 186 348 246
Institusjoner 388 279 345  
Stikk og stem 190      
Hjemmestemming 96 41    
Manntallsført i Larvik, stemt i andre kommuner/utenriks ordinære/brev

714

657/52/5

  815  

Valgtingstemmegivning 

Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett! Alle valgkretser har åpent søndag 12. september kl. 14.00-18.00 og mandag 13. september kl. 09.00-21.00. Ha valgkort og legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde klart når du kommer. Du må være manntallsført i Larvik kommune for å stemme i Larvik disse dagene.

Du kan stemme hvor du vil i våre valgkretser og stemmesteder (valglokaler):

 • 01 Berg. Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa
 • 02 Sky. Sky skole, Kleiverveien 151, 3268 Larvik
 • 03 Kjose. Eikvang, Kjose IL, Kjoseveien 509, 3268 Larvik
 • 04 Stavern. Stavernshallen, Kakenveien 2, 3290 Stavern
 • 05 Larvik Sentrum Vest. Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15, 3264 Larvik
 • 06 Larvik Sentrum Øst. Farrishallen, Ahlefeldts gate 4, 3262 Larvik
 • 07 Kvelde. Kveldehallen, Kveldeveien 238, 3282 Kvelde
 • 08 Hvarnes. Hvarnes skole, Hedrumveien 2697, 3282 Kvelde
 • 09 Bommestad. Bommestadhallen, Rauanveien 491, 3270 Larvik
 • 10 Nanset. Fagerli idrettshall, Kremleveien 5, 3271 Larvik
 • 11 Østre Halsen. Østre Halsen skole, Halsegata 29, 3260 Larvik
 • 12 Tjodalyng. Tjodalyng skole, Vikveien 12, 3280 Tjodalyng
 • 13 Lardal. Huldrehallen, Lågaveien 26, 3275 Svarstad

Hvis du har isolasjonsplikt grunnet covid-19 kan du søke om å stemme hjemme (kun til stortingsvalget) i perioden 11. - 13. september og fristen for når vi må ha søknaden hos oss er mandag 13. september kl. 10.00, men søk så snart du kan!

Det er ingen krav til at søknaden må fremmes skriftlig. Søknaden kan også fremmes via pårørende eller andre med en relasjon til velgeren. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 33171010, servicetorget@larvik.kommune.no eller via chat på larvik.kommune.no. OBS! mellom fredag 10. september kl. 15.30 og mandag 13. september kl. 08.00 kan du kun søke via e-post hjemmestemming@larvik.kommune.no eller sende en sms eller ringe til 41763257 (koordinator hjemmestemming #2). Velgeren vil bli satt opp på listen for hjemmestemming og kontaktes før besøk. Velgeren bes ha valgkort og legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde klart når vi kommer.

I Larvik kan man IKKE stemme til sametingsvalget på valgdagene 12. og 13. september.

Valglister stortingsvalget

Godkjente valglister valgdistrikt Vestfold

På den nasjonale stemmesedlene med punktskrift for blinde og svaksynte står også Kystpartiet, Norges Kommunistiske parti og Samfunnspartiet, som altså IKKE stiller til valg i valgdistrikt Vestfold.

I år får du digitalt valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg og oss for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen din for å sjekke om du står i manntallet. mer om stemmerett og manntall lenger ned.

Gå til den digitale postkassetjenesten du bruker: Digipost, E-boks eller Altinn. Åpne valgkortet. Vis valgkortet ditt på mobilen til valgfunksjonæren når du skal avlegge din stemme.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt. Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du også rett på å få hjelp til å stemme av en person som ikke er valgfunksjonær og som du selv peker ut.

I 2021 er det stortings- og sametingsvalg. I Larvik kommune er det anledning til å tidligstemme i ett forhåndsstemmegivningslokale 1. juli - 9. august til stortings- og sametingsvalget, forhåndsstemme i fire forhåndsstemmegivningslokaler 10. august - 10. september til stortings- og sametingsvalget i tillegg til institusjoner og hjemmestemming og stemme på valgtinget i 13 valglokaler 12. og 13. september til stortingsvalget.

For å sørge for en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget har vi også ytterligere ett valglokale klart i beredskap 12. og 13. september for å kunne spre velgerne mer.

Se også Informasjon til deg som skal stemme og informasjon på flere språk fra Valgdirektoratet.

Stemmerett og manntall

Valgloven § 2-1. Stemmerett ved stortingsvalg

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

 • a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
 • b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
 • c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

For å kunne avgi stemme ved stortingsvalget 2021 må du stå i manntallet. Manntallet for Larvik kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Larvik. Feyers gate 7, 3256 Larvik ca. 10. juli. Det er manntallet per skjæringsdatoen 30. juni som gjelder.

Hvis du har flyttet til Larvik kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten avgi tidligstemme eller forhåndsstemme i Larvik kommune, ellers må du avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført, altså ikke i Larvik kommune!

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021. Se søknadsskjema her. Fristen for når vi må ha søknaden hos oss er 14. september kl. 17.00. Sendes Valgstyret i Larvik til postmottak@larvik.kommune.no eller Postboks 2020, 3255 Larvik.

Klage over feil i manntallet for stortingsvalget 2021 sendes Valgstyret i Larvik til postmottak@larvik.kommune.no eller Postboks 2020, 3255 Larvik.

Klage over feil i valgmanntallet for sametingsvalget 2021 sendes Sámediggi - Sametinget til samediggi@samediggi.no eller Poastaboksa 3. 9735 Kárášjohka/Karasjok, se sametinget.no

Strengt fortrolig adresse

Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntallet som vi har tilgang til. Vi vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Disse velgerne vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes via Kripos.

Forhåndsstemming

Her kan du forhåndsstemme i Larvik fra og med 10. august til og med 10. september. Ha valgkort og legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde klart når du kommer. OBS! Fredag 10. september avslutter vi forhåndsstemmingen på disse fire stedene kl. 12.00.

Servicetorget i Larvik, Feyers gate 7, 3256 Larvik

Mandag til fredag 09.00-15.00

Sentralen i Svarstad, Lågaveien 37, 3275 Svarstad

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag 10.00-15.00. Torsdag 16.00-19.00. Lørdager stengt, men åpent lørdag 4. september 11.00-14.00.

Larvik bibliotek, Nansetgata 12, 3256 Larvik

Obs! vi har flyttet nærmere sentrum over gaten for Extra i Nansetgata!

Mandag til torsdag 09.00-20.00. Fredag 09.00-16.00. Lørdag 10.00-15.00.

Stavern bibliotek, William Sverdrups gate 13, 3290 Stavern

Mandag, onsdag, fredag 11.00-16.00. Tirsdag og torsdag 13.00-19.00. Lørdag 11.00-14.00.

Hvis du er innført i manntallet i annen kommune enn Larvik kommune kan du allikevel forhåndsstemme i Larvik. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmingen kommer inn til valgstyret i riktig kommune innen tirsdag 14. september kl. 17.00.

I Larvik kan man også forhåndsstemme til samtetingsvalget hvis man står i sametingets valgmanntall, men man kan IKKE stemme til sametingsvalget i Larvik på valgdagene 12. og 13. september.

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Det blir forhåndsstemming noen timer én dag på hver av disse institusjonene (hvilken dag og tid avtales og annonseres kun via institusjonen):

Buktasenteret, Byskogen sykehjem, Bøkesenteret, Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (Sjømansshjemmet), Furuheim sykehjem, Futejordet dagsenter, Gloppesenteret, Grevle sykehjem, Kvelde sykehjem, Lardal sykehjem, Presteløkka rehabiliteringssenter, Rekkevik sykehjem, Stavern sykehjem, Sykehuset i Vestfold HF Larvik, Sykehuset i Vestfold HF Kysthospitalet Stavern, Søbakken sykehjem, Søndre Vestfold fengsel Larvik, Sykehuset i Vestfold HF DPS Vestfold Furubakken Larvik, Tjølling sykehjem, Tårngården eldresenter, Yttersølia sykehjem.

I Larvik kan man også forhåndsstemme til samtetingsvalget hvis man står i sametingets valgmanntall, men man kan IKKE stemme til sametingsvalget i Larvik på valgdagene 12. og 13. september.

Hjemmestemming #1

Hvis du er syk, ufør, i karantene eller isolasjon kan du søke om å stemme hjemme (til både stortingsvalget og sametingsvalget) i perioden 6. - 10. september og fristen for når vi må ha søknaden hos oss er fredag 10. september kl. 10.00, men søk så snart du kan!

Det er ingen krav til at søknaden må fremmes skriftlig. Søknaden kan også fremmes via pårørende eller andre med en relasjon til velgeren. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 33171010, servicetorget@larvik.kommune.no eller via chat på larvik.kommune.no. Velgeren vil bli satt opp på listen for hjemmestemming og kontaktes før besøk. Velgeren bes ha valgkort og legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde klart når vi kommer.

Det er ikke nødvendig å søke hvis velger oppholder seg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dette informeres det om på gjeldende institusjoner. 

I Larvik kan man også forhåndsstemme til samtetingsvalget hvis man står i sametingets valgmanntall, men man kan IKKE stemme til sametingsvalget i Larvik på valgdagene 12. og 13. september.

Tidligstemmegivning

Hvis du ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning fra og med 10. august til og med 10. september eller på valgdagene 12. og 13. september, kan du henvende deg til oss for å avtale tid for å avgi stemme i perioden fra og med 1. juli til og med 9. august kl. 09.00-15.00.

Ta kontakt med Servicetorget for å avtale tid på telefon 33171010, servicetorget@larvik.kommune.no, via chat på larvik.kommune.no eller besøk Servicetorget i Feyers gate 7, 3256 Larvik eller Sentralen, Lågaveien 37, 3275 Svarstad. Selve tidligstemmegivningen kan kun gjøres hos Servicetorget i Feyers gate 7, 3256 Larvik. Ha legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde klart når du kommer til oss.

Når det er tidligstemmegivning benyttes felles nasjonal avkryssingsstemmeseddel med punktskrift med alle sentralt registrerte partier/grupper frem til de stemmesedlene for partiene er klare. Stemmeseddelen er da uten navn på partienes/gruppenes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene. 

Er du manntallsført i Larvik MÅ du velge et av partiene/gruppene som har godkjent valgliste i valgdistrikt Vestfold eller stemme blankt. Se valglistene under. Stemmen forkastes hvis du velger et parti/gruppe som ikke har godkjent valgliste der DU er manntallsført! Er ikke partiet/gruppen du ønsker å stemme på oppført på den felles nasjonale avkryssingsstemmesddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen i det åpne feltet bak nummer 23. Krysser du ikke av for et parti/gruppe, stemmer du blankt. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

I Larvik kan man også tidligstemme til samtetingsvalget hvis man står i sametingets valgmanntall, men man kan IKKE stemme til sametingsvalget i Larvik på valgdagene 12. og 13. september.

Valglister sametingsvalget

Godkjente valglister Sør-Norge valgkrets

Oppdateringer og rettelser til denne siden og spørsmål sendes jam@larvik.kommune.no

Til toppen