Politiske partier

Innhold

Hvem skal styre Larvik? 2019 - 2023. Les alle 12 valgprogrammer her og se alle 274 listekandidater!

Arbeiderpartiet

BedreLarvik

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne

Rødt

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Står du på en valgliste? Du er av interesse.

Les brosjyren: Du er av interesse. Gode råd til deg som stiller til valg.

Som en del av tiltaksplanen for å øke motstandsdyktigheten mot påvirkning og hybride trusler under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, sender regjeringen nå ut en brosjyre til alle som stiller til valg i høst.

Brosjyren forklarer blant annet hvorfor den enkelte kandidat kan bli utsatt for uønsket påvirkning, hvordan informasjon kan komme på avveie og hva de kan gjøre for å hindre dette.

Brosjyren inneholder gode råd om hvilke forholdsregler man kan ta for å bli mindre sårbar for påvirkning. Formålet med brosjyren er å øke bevisstheten til listekandidatene.

Utarbeidet av Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste. Regjeringen.no 21.06.2019

Stemmeberettigede

  • Stemmeberettigede 2019 Larvik: 37 985 (per 30.07.2019) se kjønn og kretser (pdf).
  • Stemmeberettigede 2015 Larvik: 34 693 (fremmøte 57,3%) (3313 forhåndsstemmer). Lardal: 1939 (fremmøte 68,2%) (246 forhåndsstemmer). Sum: 36 632 (3559 forhåndsstemmer).

Valgresultat 2015

Oppdatering av listen sendes jam@larvik.kommune.no

Foto: Oslo kommune, Sturlason

tidligere

Tilbakekalling av listeforslag

Forslagsstillernes frist for tilbakekalling av listeforslag (valgloven § 6-5): 23. april kl. 12.00.

Fritak fra å stå på valgliste

Kandidatenes frist for søknad om fritak fra å stå på valgliste (valgloven § 6-6 (5)): 1. mai.

Samtlige kandidater på listeforslagene vil underrettes via SvarUt om at de er satt opp på listeforslag med informasjon om retten til å søke om fritak fra å stå på valgliste senest 1. mai.

Rett til å kreve seg fritatt fra å stå på en liste til kommunestyrevalg har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. Det kreves en skriftlig og signert erklæring fra den som søker fritak. Erklæringen skal inneholde egenhendig underskrift fra kandidaten.

Det kreves ikke at den som søker fritak skal gi noen begrunnelse for søknaden. Man trenger ikke tilkjennegi politisk standpunkt, eller påberope seg særlige hensyn.

Søknad om fritak fra stå på valgliste sendes til Valgstyret i Larvik senest 1. mai i e-post postmottak@larvik.kommune.no (skann eller ta foto av signert søknad) eller i post Valgstyret i Larvik, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Listeforslagene behandles i Valgstyret 29. mai 2019. Tillitsvalgte underrettes og får tilsendt en kopi av den godkjente listen etter dette. De offisielle valglistene legges ut til gjennomsyn i Servicetorget, Feyers gate 7, 3256 Larvik. Valgstyret i Larvik kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og hvor de legges ut i Østlands-Posten 31. mai 2019

Til toppen