Målretting av politiske budskap

Målretting av politiske budskap skaper utfordringer i Norge. Datatilsynet har på bakgrunn av dette utformet seks råd om forsvarlig bruk av digital målrettingsteknologi.

Les rapporten På parti med teknologien

1. Partiene bør gå sammen om å lage en atferdsnorm som angir felles rammer for partienes bruk av personopplysninger, både i valgkamp og generelt. Det bør etableres et sentralt rammeverk som setter klare interne grenser for hvor nært den digitale målrettingen skal gå. Disse grensene må kommuniseres til både nyansatte og de eksterne virksomhetene som det kjøpes tjenester av i løpet av valgkampen. Lokallag, fylkeslag og lokalpolitikere må kjenne til grenseoppgangene.

2. Politiske partier er selv ansvarlige for hvordan politiske budskap blir annonsert. Partiene må derfor også selv vurdere hvor nært velgeren de mener det er juridisk og etisk forsvarlig å gå, og ikke overlate denne vurderingen til tredjeparter. Dette er kjernen i behandlingsansvaret etter personvernregelverket. Mulighetene en digital plattform tilbyr kan være i strid med regelverket.

3. Partiene må være bevisste på at opplysninger om en persons politiske oppfatning er en særlig kategori av personopplysninger, og at de dermed har et særskilt vern i personvernregelverket. Avledede data er også personopplysninger. Jo mer finmasket og jo nærmere partiet går for å gjøre en antakelse om en persons politiske oppfatning, jo mer sannsynlig er det at man behandler personopplysninger om politisk oppfatning.

4. Politiske partier må få oversikt over og ta ansvar for hvilke opplysninger som samles inn fra nettsidene deres. Selv om partiene ikke selv benytter informasjonen som samles inn av sporingskapslene som er installert, videresendes personopplysninger til tredjeparter slik som Facebook og Google.

5. Partiene må forsikre seg om at applikasjoner og teknologi for husbesøk og dørbanking er i tråd med gjeldende regelverk. Dersom det kjøpes analyser av en ekstern virksomhet som forteller i hvilke hus det bor mennesker med en gitt velgerprofil, vil man i mange tilfeller behandle personopplysninger.

6. Det må være et tydelig ansvarsforhold når politiske partier kjøper tjenester fra eksterne leverandører. Partiene må klargjøre ansvaret og sørge for å ha en databehandleravtale dersom den eksterne leverandøren behandler personopplysninger.

fra Målretting av politiske budskap 20.06.2019 På parti med teknologien

Til toppen