Lokale frister

Innhold

Frister som er satt av Larvik kommune, Kommunestyrevalget 2019 i Larvik.

Alle tidsfrister

Se alle tidsfrister hos Valgdirektoratet her

Lokale frister

1. mai Søknad om fritak fra å stå på valgliste

10. mai Krav fra tillitsvalgte for valglistene om å få stemmesedler

31. mai Underretning om listeforslag er godkjent eller ikke

31. mai Valglistene legges ut til gjennomsyn og overskriftene på valglistene kunngjøres

7. juni Klage med krav om endring av valgmyndighetenes vedtak om godkjenning eller forkasting av listeforslag

1. juli Kunngjøring av tid og sted for utlegging av manntall

1. juli Manntallet skal legges ut til ettersyn

10. august Krav om å få manntallseksemplar

1. september Oppdatering av manntallet

3. september Søknad om hjemmestemming

Henvend deg til Servicetorget. Hjemmestemming heter også ambulerende stemmegivning.

23. september Klage over fylkesvalgstyrets eller opptellingsvalgstyrets valgoppgjør

26. september Skriftlig erklæring om at valget ikke mottas

Til toppen