Bli valgmedarbeider

Innhold

Larvik kommune trenger valgmedarbeidere til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 8. og 9. september. Jobben og opplæringen er betalt.

Kravene til å være valgmedarbeider

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til den som skal jobbe som valgmedarbeider.

 • Du kan ikke stå på politisk valgliste i Larvik kommune eller i nye Vestfold og Telemark fylke.
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2019.
 • Du må beherske norsk muntlig.
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA med elektronisk ID).
 • Ved ansettelse må du som valgmedarbeider lese gjennom, forstå og signere taushetserklæring og etiske retningslinjer for ansatte i Larvik kommune.
 • Du må delta i den obligatoriske opplæringen (også de som har jobbet som valgmedarbeidere tidligere).
 • Du må ha fungerende elektronisk ID både for å søke midlertidig engasjement som valgmedarbeider og for å logge inn i EVA under den obligatoriske opplæringen og på valgdagene. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til offentlige tjenester.
 • Du må kunne møte opp på valgdagen/valgdagene i valgkretsen du tildeles før valglokalenes åpningstid og være på valglokalet til arbeidet er avsluttet.
 • Du vil bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg samt levering av et korrekt valgresultat.
 • Du vil være effektiv, systematisk, nøyaktig og yte god service i veiledning av velgere og ved registrering og opptelling av stemmer.
 • Du må ha skattekort eller frikort i god tid før avlønning.
 • Leder/medlem av stemmestyret må være folkeregistrert i Larvik kommune.

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler)

Alle valgkretser unntatt Hvarnes, Kjose og Lardal har åpent søndag 8. september kl. 14.00 - 18.00. Alle valgkretser har åpent mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00. Du tildeles et av følgende valglokaler (du kan komme med ønsker i søknaden).

 • 01 Berg. Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa.
 • 02 Sky. Sky skole, Kleiverveien 151, 3268 Larvik.
 • 03 Kjose. Eikvang, Kjose IL, Kjoseveien 509, 3268 Larvik. KUN MANDAG.
 • 04 Stavern. Stavernshallen, Kakenveien 2, 3290 Stavern.
 • 05 Larvik sentrum Vest. Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15, 3264 Larvik.
 • 06 Larvik sentrum Øst. Farrishallen, Ahlefeldts gate 4, 3262 Larvik.
 • 07 Kvelde. Kveldehallen, Kveldeveien 238, 3282 Kvelde.
 • 08 Hvarnes. Hvarnes skole, Hedrumveien 2697, 3282 Kvelde. KUN MANDAG.
 • 09 Bommestad. Bommestadhallen, Rauanveien 491, 3270 Larvik.
 • 10 Nanset. Fagerli idrettshall, Kremleveien 5, 3271 Larvik.
 • 11 Østre Halsen. Østre Halsen skole, Halsegata 29, 3260 Larvik.
 • 12 Tjodalyng. Tjodalyng skole, Vikveien 12, 3280 Tjodalyng.
 • 13 Lardal. Huldrehallen, Lågaveien 26, 3275 Svarstad. KUN MANDAG.

Obligatorisk opplæring

Oppmøte

Du må delta på en av dagene vi har obligatorisk opplæring av valgmedarbeidere på Sliperiet Kulturverksted, Hammerdalen 15, 3264 Larvik. Du kan ønske deg en av dagene som er satt opp, men vi kan ikke garantere plass den dagen.

 • enten mandag 26. august 2019 kl. 18.00 - 20.00
 • eller torsdag 29. august 2019 kl. 18.00 - 20.00

Du må ha med fungerende elektronisk ID for å logge inn i EVA, elektronisk valgadministrasjonssystem.

E-læring

Du må også gjennomføre E-læring hos Valgdirektoratet. Generelle prinsipper for stemmegivning. Stemmemottaker på valgting. Du kan skrive ut ev lagre sertifikat etter gjennomført kurs.

Avlønning

Frivillige valgmedarbeidere vil bli avlønnet etter KS-regulativ for fagarbeider med 10 års lønnsansiennitet. Det utbetales ingen tillegg utenom denne timesats. Timesats per 01.05.2018 207 kroner. Gjelder valgdagene og den obligatoriske opplæringen

Valgmedarbeidere ordinært ansatt i Larvik kommune vil bli avlønnet etter gjeldende regler i hovedtariffavtalen. Du kan få permisjon i din kommunale jobb (må avtales med din virksomhetsleder) og du får betalt for arbeid utover vanlig arbeidstid. Gjelder valgdagene, den obligatorisk opplæringen og eventuelt annet valgarbeid.

Digital søknad

Alle som ønsker å jobbe som valgmedarbeider i Larvik kommune må søke digitalt. Rekruttering til stillingene skjer fortløpende. Aktuelle kandidater kan bli kontaktet for å gjennomføre en kort samtale før eventuelt engasjement. Vi avslutter ansettelsesprosessen når vi har fått ansatt de valgmedarbeiderne vi har behov for.

Søknad om å bli valgmedarbeider Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er inaktiv. (Innlogging via elektronisk ID). Kontakt jam@larvik.kommune.no ved spørsmål.

Søk digitalt nå

Hva gjør en valgmedarbeider?

Som valgmedarbeider får man oppgaver som valgfunksjonær eller leder/medlem av stemmestyret i en av Larvik kommunes 13 valgkretser. Det vil bli gitt opplæring i alle oppgaver på forhånd.

Leder/medlem av stemmestyret må være folkeregistrert i Larvik kommune.

Valgfunksjonær tilrettelegger valglokalet, sørger for at valget foregår i rolige og trygge omgivelser, fyller på med stemmesedler og veileder velgeren slik at valget blir korrekt gjennomført. Valgfunksjonær kan også bli tildelt rolle som stemmemottaker, som tar imot og stempler stemmesedler og kontrollerer at velgeren er innført i det elektroniske manntallet.

I alle valglokaler på valgdagen utnevnes et stemmestyre som administrerer stemmegivningen. Leder/medlem av stemmestyret har stort de samme oppgavene som valgfunksjonær. Stemmestyret er med på foreløpig opptelling og signerer stemmestyrets protokoll.

Valgfunksjonærer kan også delta i foreløpig opptelling. Foreløpig opptelling og føring av stemmestyrets protokoll vil bli ledet av en ansatt i Larvik kommune. Valglokalene stenges mandag 9. september kl. 21.00.

For alle som skal delta i foreløpig opptelling på mandag kveld må det påregnes arbeid fram mot midnatt i de største kretsene. Du kan velge å jobbe i din egen valgkrets eller i en annen valgkrets i Larvik kommune.

Ved spørsmål kontakt Jarle A. Melby i e-post jam@larvik.kommune.no

Foto: Oslo kommune, Sturlason

Til toppen