Bli valgmedarbeider 2021

Innhold

Vi trenger valgmedarbeidere til Stortingsvalget 2021 søndag 12. og mandag 13. september. Jobben og opplæringen er betalt.

Kravene til å være valgmedarbeider

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til den som skal jobbe som valgmedarbeider. Totalt skal det velges 169 stortingsrepresentanter hvorav 7 representanter fra valgdistrikt Vestfold.

 • Du kan ikke stå oppført på valgliste i valgdistrikt Vestfold.
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2021.
 • Du må beherske norsk muntlig.
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA med elektronisk ID).
 • Du må ha fungerende elektronisk ID for å logge deg inn i EVA både som valgmedarbeider og under den obligatoriske opplæringen. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til offentlige tjenester.
 • Du må delta i den obligatoriske opplæringen (også de som har jobbet som valgmedarbeidere tidligere).
 • Du må kunne møte opp på valgdagene i valgkretsen du tildeles før valglokalenes åpningstid og være på valglokalet til arbeidet er avsluttet.
 • Du vil bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg samt levering av et korrekt valgresultat.
 • Du vil være effektiv, systematisk, nøyaktig og yte god service i veiledning av velgere og ved registrering og opptelling av stemmer.
 • Ved ansettelse må du som valgmedarbeider lese gjennom, forstå og signere taushetserklæring og etiske retningslinjer for ansatte i Larvik kommune.
 • Du må lese gjennom og forstå den til enhver tid gjeldende smittevernveileder og ellers følge alle våre smittevernregler.
 • Du må ha skattekort eller frikort i god tid før avlønning.
 • Leder/medlem av stemmestyret trenger ikke være folkeregistrert i Larvik kommune for Stortingsvalget 2021.

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler)

Alle valgkretser har åpent søndag 12. september kl. 14.00-18.00 og mandag 13. september kl. 09.00-21.00. Du tildeles et av følgende valglokaler (du kan komme med ønsker i søknaden).

 • 01 Berg. Berg skole, Søndersrødveien 27, 3295 Helgeroa
 • 02 Sky. Sky skole, Kleiverveien 151, 3268 Larvik
 • 03 Kjose. Eikvang, Kjose IL, Kjoseveien 509, 3268 Larvik
 • 04 Stavern. Stavernshallen (Turnhallen), Kakenveien 2, 3290 Stavern
 • 05 Larvik sentrum Vest. Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15, 3264 Larvik
 • 06 Larvik sentrum Øst. Farrishallen, Ahlefeldts gate 4, 3262 Larvik
 • 07 Kvelde. Kveldehallen, Kveldeveien 238, 3282 Kvelde
 • 08 Hvarnes. Hvarnes skole, Hedrumveien 2697, 3282 Kvelde
 • 09 Bommestad. Bommestadhallen, Rauanveien 491, 3270 Larvik
 • 10 Nanset. Fagerli idrettshall, Kremleveien 5, 3271 Larvik
 • 11 Østre Halsen. Østre Halsen skole, Halsegata 29, 3260 Larvik
 • 12 Tjodalyng. Tjodalyng skole, Vikveien 12, 3280 Tjodalyng
 • 13 Lardal. Huldrehallen, Lågaveien 26, 3275 Svarstad

Obligatorisk opplæring

Oppmøte

Du må delta på en av dagene vi har obligatorisk opplæring av valgmedarbeidere på Bølgen Kulturhus, Sanden 2, 3264 Larvik i Blåboksen/Messaninen. Du kan ønske deg en av dagene som er satt opp, men vi kan ikke garantere plass den dagen. Du må ha med fungerende elektronisk ID for å logge inn i EVA, vårt elektroniske valgadministrasjonssystem.

 • enten mandag 23. august noen timer mellom kl. 17.00 og 22.00
 • eller tirsdag 24. august noen timer mellom kl. 17.00 og 22.00

Medlemmer av stemmestyrene må i tillegg være med på obligatorisk opplæring sammen med opptellingslederne torsdag 2. september mellom kl. 17.00 og 22.00 på Bølgen Kulturhus i Storsalen/Galleriet.

E-læring

Alle valgmedarbeidere må også gjennomføre E-læring hos Valgdirektoratet med disse kursene Generelle prinsipper for stemmegivning. Stemmemottaker på valgting - elektronisk manntall. På slutten av hvert kurs kan det skrives ut diplom for gjennomført kurs.

Avlønning

Frivillige valgmedarbeidere vil bli avlønnet etter KS-regulativ for fagarbeider med 10 års lønnsansiennitet. Det utbetales ingen tillegg utenom denne timesats. Timesats per 01.05.2021 223 kroner. Gjelder valgdagene og den obligatoriske opplæringen og eventuelt annet valgarbeid.

Valgmedarbeidere ordinært ansatt i Larvik kommune vil bli avlønnet etter gjeldende regler i hovedtariffavtalen. Du kan få permisjon i din kommunale jobb (må avtales med din virksomhetsleder) og du får ved innvilgning betalt for arbeid utover vanlig arbeidstid. Gjelder valgdagene, den obligatorisk opplæringen og eventuelt annet valgarbeid.

Valgmedarbeidere til forhåndsstemmegivning

Vi trenger også et mindre antall valgmedarbeidere til forhåndsstemmegivningen til Stortings- og Sametingsvalget 2021 tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.

Du vil da delta i en vaktordning vi setter opp senere, men du må være tilgjengelig mesteparten av dagene i denne perioden. Kryss av i søknaden hvis du søker om en plass på teamet. Avlønnes som over.

De som skal jobbe i teamet må i tillegg til den obligatoriske opplæringen nevnt over også delta på egen obligatorisk opplæring i forhåndsstemmegivning noen timer etter avtale.

Og i tillegg følgende e-læring Forhåndsstemmemottaker - stemmegivning mottas i konvolutt. Forhåndsstemmemottaker - stemmegivning legges rett i urne

Digital søknad

Alle som ønsker å jobbe som valgmedarbeider i Larvik kommune må søke digitalt. Rekruttering til stillingene skjer fortløpende. Aktuelle kandidater kan bli kontaktet for å gjennomføre en kort samtale før eventuelt engasjement. Vi avslutter ansettelsesprosessen når vi har fått ansatt de valgmedarbeiderne vi har behov for.

Søknad om å bli valgmedarbeider Stortingsvalget 2021 (inaktiv). (Innlogging via elektronisk ID). 

Søk digitalt nå

Hva gjør en valgmedarbeider?

Som valgmedarbeider får man oppgaver som valgfunksjonær eller leder/medlem av stemmestyret i en av Larvik kommunes 13 valgkretser. Det vil bli gitt opplæring i alle oppgaver på forhånd.

Valgfunksjonær tilrettelegger valglokalet, sørger for at valget foregår i rolige og trygge omgivelser, fyller på med stemmesedler og veileder velgeren slik at valget blir korrekt gjennomført.

Valgfunksjonær kan også bli tildelt rolle som stemmemottaker, som tar imot og stempler stemmesedler og kontrollerer at velgeren er innført i det elektroniske manntallet. På grunn av koronasituasjonen vil det også være et stort fokus på smittevern og orden og avstand mellom velgerne i køen.

I alle valglokaler på valgdagen utnevnes et stemmestyre som administrerer stemmegivningen. Leder/medlem av stemmestyret har stort de samme oppgavene som valgfunksjonær. Stemmestyret er med på foreløpig opptelling og signerer stemmestyrets protokoll.

Valgfunksjonær kan også delta i foreløpig opptelling, det er opp til stemmestyret hvem som deltar i opptellingen. Foreløpig opptelling og føring av stemmestyrets protokoll vil bli ledet av en ansatt i Larvik kommune. Valglokalene stenges mandag 13. september kl. 21.00.

For alle som skal delta i foreløpig opptelling på mandag kveld må det påregnes arbeid fram mot midnatt i de største kretsene. Du kan søke om å jobbe i din egen valgkrets eller i en annen valgkrets i Larvik kommune.

Valgmedarbeidere anses som samfunnskritisk personell.

Ved spørsmål kontakt Jarle A. Melby jam@larvik.kommune.no

Foto: Oslo kommune, Sturlason

Til toppen