Høring - Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet på høring

Innhold

Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet legges ut på høring. Frist for uttalelse: 2. juni 2022

 Larvik kommunes nye temaplan for Folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet, legges ut på ekstern høring fra 5. mai til og med 2 juni. Temaplanen er utarbeidet i samhandling med innbyggere, frivillighet og kommunale avdelinger.

Høringsfrist: 2. juni 2022

Her kan du lese Temaplanen

Kontaktperson

Mette Daapan, folkehelsekoordinator: mette.daapan@larvik.kommune.no
Hanne J. Moth, overordnet frivillighetskoordinator: hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no
Hilde E. Singstad, avdelingsleder idrett og friluftsliV: hilde.elisabeth.singstad@larvik.kommune.no

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftlig pr post til:

Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik merket med arkivsakID 20/1140.

Dersom man ønsker å få dokumentene i printet versjon, kan man henvende seg på Larvik kommunes servicetorg, Larvik Bibliotek eller Sentralen i Lardal.

Merket med arkivsakID 20/1140.

Til toppen