Vil du være med i ungdomsrådet?

Innhold

Er du mellom 14 og 18 år og går på skole i Larvik? Vil du bidra til at unges interesser blir hørt? Søk plass i ungdomsrådet!

Tenk litt på dette:

 • Det er dere unge som er fremtidens Larvik
 • Det er dere som skal bo og jobbe i Larvik (håper vi) og ta i bruk alle tilbudene i kommunen.
 • Samtidig er det bare voksne som tar beslutningene om hvilke tilbud dere skal få

Ungdomsrådet skal sørge for at voksne ikke kan bestemme uten at ungdommens meninger blir hørt.

Rådet er ungdommens talerør overfor politikere og andre beslutningstakere, og skal gi råd til kommunen i store og små spørsmål.

Søk om å bli medlem i ungdomsrådet! (SØKNADSFRIST 6.SEPTEMBER) Les mer om ungdomsrådet her

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Helle Bengtsson på telefon 98 23 12 14

Som medlem av ungdomsrådet har du en unik mulighet til å påvirke hva slags tilbud Larvik skal ha for ungdom. Du kommer til å lære mye om ulike temaer og bli kjent med ungdom fra andre skoler.

Ungdomsrådet skal bestå av maksimalt 15 representanter. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

 • 8 møter i året (ca 3 timer pr møte)
 • Lønn på 800 kroner pr møte
 • Max 1 representant fra hver ungdomsskole (10.klasse) 
 • Max 4 medlemmer fra lag og foreninger
 • Fra videregående skole skal det maksimalt være 3 representanter

Som medlem forventes det en del av deg:

 • At du stiller opp på møtene, og søker om fravær dersom du ikke har mulighet til å komme.
 • At du møter forberedt - leser referat og sakspapir, og har notert meningene dine på forhånd
 • At du snakker med andre ungdom om deres ønsker - og tar med deg dette inn i møtene

 

Hva skjer på et møte i ungdomsrådet?

Din viktigste jobb i ungdomsrådet er å delta på rådsmøtene for å si din mening. Du skal være med å bestemme hva ungdomsrådet skal mene i de ulike sakene.

Hensikten med et rådsmøte er oftest å:

 • bestemme hva ungdomsrådet mener om en sak som kommunen ønsker innspill på
 • bestemme hva ungdomsrådet mener om en sak som dere selv ønsker å jobbe med
 • finne gode ideer og gode løsninger
 • oppdatere hverandre på hva som skjer
 • lage felles planer for arbeidet fremover
 • møtes og bli bedre kjent

Hvilke saker skal rådet jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • samferdsel og kollektivtilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

Aktiviteter og arbeidsoppgaver

Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen eller fylket og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel 

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder
Til toppen