Viktige høringer: Vi vil ha dine innspill

Innhold

Arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan Larvik by og Kommunedelplan Stavern by er i gang. 

Nå kan du komme med dine innspill til hvordan arbeidet med våre viktigste planer skal gjennomføres.

Forslag til planprogrammene er lagt ut på høring og gir innbyggerne mulighet til å komme med viktige innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel

Dette er kommunens overordnede styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for videre utvikling av kommunen. 

Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel er nå lagt ut på høring.

Kommuneplanens arealdel

Her kan innbyggere komme med innspill om blant annet temaer som skal rulleres/revideres, organisering av arbeidet, fremdriftsplan og medvirkning. 

Planprogrammet for Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut på høring.

Kommunedelplan Larvik by

Her kan innbyggere komme med innspill om blant annet temaer som skal rulleres/revideres, organisering av arbeidet, fremdriftsplan og medvirkning. Viktige temaer som foreslås utredet i planarbeidet er hvordan fortetting med ny bebyggelse skal foregå innenfor Larvik by, og hvordan sentrum kan utvikles framover.

Planprogrammet for Kommunedelplan Larvik by er nå lagt ut på høring. 

Kommunedelplan Stavern by

Her kan innbyggere komme med innspill om blant annet temaer som skal rulleres/revideres, organisering av arbeidet, fremdriftsplan og medvirkning. Hovedmål for revisjonen av kommunedelplan for Stavern by er å samordne planen med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Larvik by.

Planprogrammet for Kommunedelplan Stavern by er nå lagt ut på høring. 

Til toppen