Vi søker medlemmer til ungdomsrådet

Innhold

Vil du bidra til at unges interesser blir hørt? Søk plass i ungdomsrådet!

Hvorfor ungdomsråd?

Ungdomsrådet skal sørge for at ungdommens stemme kommer frem i viktige saker som berører unge i Larvik. 

Rådet er ungdommens talerør overfor politikere og andre beslutningstakere, og skal gi råd til kommunen i store og små spørsmål.

Som medlem av ungdomsrådet har du en unik mulighet til å påvirke hva slags tilbud Larvik skal ha for ungdom. Du kommer til å lære mye om ulike temaer og bli kjent med ungdom fra andre skoler.

Ungdomsrådet skal bestå av 1 leder, 11 representanter og 5 varamedlemmer.

Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

 • 8 rådsmøter i året (ca. 3 timer pr møte) + arbeid mellom møtene.
 • Lønn for vervet er 800 kr pr rådsmøte.
 • Alder: 14-17 år

Som rådsmedlem forventes det en del av deg:

 • At du stiller opp på møtene, deltar aktivt og søker om fravær dersom du ikke har mulighet til å komme.
 • At du møter forberedt - leser referat og sakspapir, og har notert meningene dine på forhånd.
 • At du snakker med andre ungdom om deres ønsker - og tar med deg dette inn i møtene.

Kom på mini-intervju 17.august

Synes du dette virker spennende? Da vil vi gjerne møte deg for en kort prat (3-5 minutter) om hvem du er og hvorfor du synes ungdomsrådet virker spennende. Du får også mulighet til stille spørsmål om ting du måtte lure på.

Registrer deg for intervju her Les mer om ungdomsrådet her

Hva skjer på et møte i ungdomsrådet?

Din viktigste jobb i ungdomsrådet er å delta på rådsmøtene for å si din mening. Du skal være med å bestemme hva ungdomsrådet skal mene i de ulike sakene.

Hensikten med et rådsmøte er oftest å:

 • bestemme hva ungdomsrådet mener om en sak som kommunen ønsker innspill på
 • bestemme hva ungdomsrådet mener om en sak som dere selv ønsker å jobbe med
 • finne gode ideer og gode løsninger
 • oppdatere hverandre på hva som skjer
 • lage felles planer for arbeidet fremover
 • møtes og bli bedre kjent

Hvilke saker skal rådet jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • samferdsel og kollektivtilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

Aktiviteter og arbeidsoppgaver

Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen eller fylket og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel 

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kristine Borvik på telefon 98 23 16 71

Til toppen