Temakveld om sammenhengen mellom naturkrisen og vårt voksende forbruk

Innhold

Påvirker det materielle forbruket vårt naturen og klimaet? Hva er naturens tålegrense når forbruket vokser? Må vi endre holdninger og handlinger?

Istock Klimaforandringer
Hva kan gjøres med klima- og naturkrisa? Tirsdag 23. mai inviterer vi til temakveld.

Dette er noen av temaene som skal belyses av professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, Arild Vatn og Anna Nordahl Carlsen, leder i Rethinking Economics i Norge.

Tirsdag 23. mai fra kl. 18.00 til 21.00 inviterer vi til seminar i Sliperiet.

Kommunestyret har satt fokus på temaet. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Du melder deg på i dette skjemaet

Frist for å melde seg på er 16. mai.

Program

Det blir enkel servering før programmet starter kl. 18.00.

Naturens dynamikk og grenser

 • Klima- og naturkrisene
  • Planetens ressursgrunnlag og grenser. Norge i dette bildet. Vippepunkter.

 • (Geo)politiske implikasjoner
  • Sentrale temaer i overgangen til lavutslippssamfunn

Naturen og økonomien

 • Økonomisk vekst og ressursbruk

  • Utviklingstrender når det gjelder produksjon og ressursbruk. Perspektiver på økonomiens avhengighet av naturen.

 • Økonomisk tenkning og teori
  • Naturen i “standard” økonomisk tenkning; Økonomiske tiltak for å håndtere markedssvikt.
 • Vekst og naturens grenser
  • De politiske og økonomiske dilemmaene. Hvordan forholder vi oss til naturens grenser?

Samtale med salen

Pause

Naturen i livene våre

 • Menneskenatur og verdisyn
  • Hvorfor gjør vi som vi gjør? Hva “ser” vi i naturen? Om å leve av, med, i og som natur.
 • Arne Næss’ Livsfilosofi og “Buen Vivir”
  • Hva gir god livskvalitet?

Hva kan gjøres?

 • Verdens vendepunkt
  • Modeller og muligheter for et motstandsdyktig samfunn. Earth4All; Sirkulærøkonomi; Nedvekst; Smultringøkonomi; Velværeøkonomi
 • Prosesser for samfunnsendring
  • Hvordan styrke de langsiktige hensynene i politikken? Hva kan Larvik lære av deliberative/ deltakende prosesser for samfunnsendring? To roller: borger vs. forbruker. Hva kan vi lære av de “gule vestene”; hva kan vi lære av erfaringer med borgerråd. Case Nesodden. Bærekraft i kommunal virksomhet

Pause

Hva kan gjøres i Larvik?

Kort innledning relatert til situasjonen i Larvik. Interaktiv panelsamtale mellom foredragsholdere, politikere og publikum (Fish Bowl format). Vi diskuterer hva Larvik kommune og borgere kan gjøre.

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring er arrangør.

Til toppen