Prøvevalg for nybosatte

Nær 100 personer, fra ulike nasjoner og med variasjon i språk fikk fredag en orientering om den norske valgordningen.

PRØVEVALG: Vilhelm Einen hadde kontroll på både deltagere og valgmateriell i Sliperiet. Flere av tilhørerne har aldri tidligere deltatt ved politiske valg.

Vilhelm Einen er for mange kjent som Larvik kommune sin nestor på politisk valgordning. Når det nå nærmer seg høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg er Einen en travel mann.

Fredag 9. august ga han mennesker med fluktbakgrunn en grundig gjennomgang av den norske valgordningen. Deltagergruppen var satt sammen av personer fra integreringsmottaket i Larvik og personer fra kommunen sitt introduksjonsprogram.

Nær 100 personer, fra ulike nasjoner og med variasjon i språk, ble loset gjennom et komplisert regelverk knyttet til valgordningen. Profesjonelle tolker sørget for at deltagerne kunne motta et krevende budskap.

Forsamlingen var lydhør, spørsmålene gode, og på tampen av dagen ble det gjennomført et «prøvevalg». Valget ble organisert med avlukke, komplett rigget med stemmesedler, «valgfunksjonærer» og med Einen sine forklaringer gjennom hele prosessen.

Tormod Knutsen, Miljøpartiet De Grønne, venter på å få presentert partiets program. Her flankert av Soheyl Sepehri NAV Larvik, Marita Holsethstuen Larvik Integreringsmottak og Hejar Mikail NAV Larvik. I bakgrunnen orienterer Ivar Dillan om programmet til BedreLarvik.

For flere av deltagerne var dette deres første nærkontakt med stemmesedler og valgurne og mange gav uttrykk for et overraskende positivt møte med demokratisk valgmodell. Vilhelm Einen skrøt også av vår organisering, men kunne også legge til at Norge også blir kikket i kortene.

– For åtte år siden var Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, (OSSE), til stede i et valglokale i nettopp Larvik. Den gangen ble det fremmet kritikk ved at politikere var til stede i valglokalet, mens stemmeavgivning pågikk. Kontrollen resulterte i at slik tilstedeværelse nå ikke er tillatt,  forklarte Einen.

Som en del av opplegget fikk deltagerne også møte representanter fra alle partier som er representert i vårt kommunestyre. Hvert enkelt parti ble gitt 20 minutter til å presentere programmet til deres parti. Spørsmålene til politikerne var mange og gode. Representantene måtte svare på tema som varierte fra vindkraft, plassering av togstasjon, EU-medlemskap, arbeidsmuligheter for innvandrere og til slakt på halal-vis 

Dagene var del av et undervisningsopplegg som NAV Larvik organiserer for nevnte deltagergruppe i skolens ferieuker.    

Tekst og foto:
Bjarte Gjone
Avdeling for flyktningarbeid
NAV Larvik     

Til toppen