Nye kandidater til kommunale råd

Innhold

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er det på tide med gjenvalg av representanter til Eldrerådet, Innvandrerrådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vervet gjelder en periode på 4 år, fra høsten 2023 til høsten 2027. 

Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ut i fra forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd har organisasjoner rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Dette er også presisert i Larvik kommunes retningslinjer for råd. 

Aktuelle organisasjoner med kandidater bes ta kontakt med kommunen på postmottak@larvik.kommune.no.

Frist for innsendelse av kandidater er 31. mai 2023.

Innvandrerråd

Ifølge Larvik kommunes retningslinjer for innvandrerrådet (KST-036/21) kan innvandrerorganisasjoner, innvandrermiljøer eller enkeltpersoner sende inn forslag om kandidater på e-post til migrasjonsrådgiver helene.gutterod.huseby@larvik.kommune.no.

Forslagene skal inneholde navn, alder, kjønn, minoritetsbakgrunn, engasjement og kort begrunnelse for hvorfor personen bør sitte i innvandrerrådet.

Frist for innsendelse av kandidater er 31. mai 2023.

Til toppen