Møter i hovedutvalgene 29. og 30. april

Innhold

De fire hovedutvalgene holder digitale møter denne uken. To av møtene sendes direkte på Larvik kommuneTV.

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring

Onsdag 29. april klokken 17.00 - 21.00

Saksliste: 

 • 016/20 – Alkoholpolitisk handlingsplan – førstegangsbehandling
 • 017/20 – Kommuneplanens samfunnsdel
 • 018/20 – Søknad om søkndagsåpent fra mai til august – Blinken Mathus AS
 • 019/20 – Mølen ressurssenter
 • 020/20 – Oppfølging av verbalforslag strategidokument 2020 – 2023 – Miljøpakke Stavern
 • 021/20 – Oppstartsak rullering Klima- og energiplan for Larvik kommune
 • 022/20 – Evaluering av tilsyn med byggesaker 2019
 • 023/20 – Korona – Tiltak for næringslivet
 • 024/20 – Kommunens honnørpriser 2020: valg av folkevalgte representanter til juryene og utsettelse av forslagsfrist
 • 025/20 – Thor Heyerdahl Instituttet – råde- og disposisjonsrett over tidligere bevilgede fondsmidler
 • 026/20 – Årsrapport 2019
 • 027/20 – 1. kvartalsrapport 2020
 • 028/20 – Årsregnskap 2019 – larvik havn
 • 029/20 – 1. kvartalsrapport 2020 – Larvik havn
 • 030/20 – Kulturhuset Bølgen – Årsrapport og årsregnskap 2019
 • 031/20 – Meldinger 11.03.20
 • 032/20 – Meldinger 29.04
 • 033/20 – Eventuelt
Følg møtet live Saksliste og dokumenter

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift

Onsdag 29. april klokken 17.00 - 20.00

Saksliste: 

 • 015/20 – Meldinger 29.04.2020
 • 016/20 – Meldinger 11.03.2020
 • 017/20 – Private veier – Drift og vedlikehold
 • 018/20 GS-vei Sandtra-Hem, fv. 3030 Tjøllingveien – økonomiske avklaringer
 • 019/20 – Utbyggingsavtale Løveskogen
 • 020/20 – Fyrverierki – vurdering av lokalt totalforbud
 • 021/20 – Praksis ved pålegg om legging av stikkledniger for avløp
 • 022/20 – Sogn gjenvinningsstasjon – finansiering av oppgradering
 • 023/20 – Kommuneplanens samfunnsdel
 • 024/20 kvartalsrapport 2020
 • 025/20 – Årsrapport 2019
 • 026/20 – Eventuelt

Vi tar sikte på å gjøre opptak av det digitale møtet og legge det ut på våre nettsider.

Saksliste og dokumenter

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring

Torsdag 30. april klokken 17.00 - 20.00

Saksliste: 

 • 009/20 – Meldinger 29.4.2020
 • 010/20 – Høring. Rusreform – fra straff til hjelp
 • 011/20 – Framtidig helseforetakstilhørighet, Holmestrand kommune
 • 012/20 – Årsrapport 2019
 • 013/20 – 1. kvartalsrapport 2020
 • 014/20 – Kommuneplanens samfunnsdel
 • 015/20 – Avlasterdommene – konsekvenser
 • 016/20 – Rapportering på kvalitet i Helse og mestring
 • 017/20 – Eventuelt
Følg møtet live Saksliste og dokumenter

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering

Torsdag 30. april klokken 17.00 - 20.00

Saksliste: 

 • 010/20 – Meldinger 30.4.2020
 • 011/20 – Kommuneplanens samfunnsdel
 • 012/20 – Vedtekter for SFO
 • 013/20 – Årsrapport 2019
 • 014/20 – 1. kvartalsrapport 2020
 • 015/20 – Eventuelt

Vi tar sikte på å gjøre opptak av det digitale møtet og legge det ut på våre nettsider.

Saksliste og dokumenter
Til toppen