Møte i kommunestyret onsdag 26. oktober

Innhold

Følg onsdagens kommunestyremøte direkte fra kl. 17.00.

Møtet holdes i Framhallen

Følg formannskapet direkte (Larvik KommuneTV) Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

131/22 Godkjenning av møteprotokoll

132/22 Godkjenning av møteprotokoll

133/22 Innbyggerforslag - Larvik Pride

134/22 Endring av detaljert reguleringsplan for Amundrødhagen - Gamle Ravei 321, gbnr. 2040/19 - Sluttbehandling

135/22 Endring av reguleringsplanen for strekningen E-18 Bommestad - Sky, som bygget. Sluttbehandling.

136/22 Behandling av klage over vedtak om detaljert reguleringsplan for Nordlyløkka, gbnr 1006/175 m.fl., PlanId 201907

137/22 Kommunedelplan for Naturmangfold - Oppstartsak

138/22 Poesiparken - strategiplan

139/22 Endringer i planlagte nye institusjonsplasser og boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

140/22 Lokalisering av legevakt

141/22 Støyrapportering fra Larvik Havn 2022, endringer i vedtatt rapporteringsopplegg.

142/22 Delegering av vigselsmyndighet

143/22 Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

144/22 Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen 2021/2022

145/22 Temaplan vold i nære relasjoner - høringssvar

146/22 Streaming av møter i folkevalgte organ - bruk av avsatte midler til 1. gangs rapportering

147/22 Revidering av reglementene Side 2 av 2

148/22 Oppfølging av utredningsforslag knyttet til behandling av strategidokument 2022

149/22 Valg av nestleder til utvalg for klagesaker

150/22 Valg - representant til oppnevn

Til toppen