Møte i kommunestyret onsdag 15. juni

Innhold

Følg onsdagens kommunestyremøte direkte fra kl. 09.00.

Møtet holdes i Sliperiet.

Følg kommunestyret direkte (Larvik KommuneTV)

På programmet står også orienteringer om fastlegekrisen, tilstandsrapport for barnevern for 2021 og MST CAN.

Saker til  behandling

 • 081/22 Godkjenning av møteprotokoll
 • 082/22 Lege- og pasientkrise. Endring av virkemiddelbruk for stabilisering og
  rekruttering
 • 083/22 Tilstandsrapport for barnevern 2021
 • 084/22 Etablering av MST CAN - interkommunalt samarbeid
 • 085/22 Oppfølging av elevundersøkelsen
 • 086/22 Utredningsforslag 1 - Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO
 • 087/22 Rullering temaplan vold i nære relasjoner
 • 088/22 Behandling av klage over vedtak om detaljert reguleringsplan for Storefjellhagen, gbnr 3020/886 m.fl., PlanId 201714
 • 089/22 Detaljert reguleringsplan for Kjærstranda camping, gbnr. 4124/1. - Sluttbehandling
 • 090/22 Detaljert reguleringsplan for Nordlyløkka- gbnr. 1006/233 mfl. Sluttbehandling
 • 091/22 Endring av detaljert reguleringsplan for Ringdalskogen næringsområde, gbnr. 2048/58 m.fl. Sluttbehandling.
 • 092/22 Planinitiativ - endring av område- og detaljreguleringsplanen for Danebuåsen - Bulk Danebuåsen AS
 • 093/22 Kommunedelplan for Larvik by - endelig vedtak av bestemmelsene som har vært ute på ny høring
 • 094/22 Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 - Endelig vedtak av bestemmelsene som har vært ute på høring
 • 095/22 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Endelig vedtak av bestemmelsene som har vært ute på ny høring096/22 Etterbruk av bibliotekstomta - nivå på opparbeidelse av midlertidig park/friområde
 • 097/22 Rehabilitering og plassering av skulptur og fonteneanlegg: Havmannen
 • 098/22 Nytt vannverk - framdriftsplan
 • 099/22 Hallevannet – vurdering av reservevannkilde
 • 100/22 Forskrift - Om tilsyn med bygninger, områder m.m., Larvik kommune, Vestfold og Telemark
 • 101/22 Sluttbehandling av Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet
 • 102/22 Temaplan for innovasjon og digitalisering del 1 - kunnskapsgrunnlaget.
 • 103/22 Samarbeidsavtale med Larvik Håndballklubb - årlig rapportering
 • 104/22 Revisjon av reglementet for kommunestyret, formannskapet, utvalgene og andre folkevalgte organer
 • 105/22 Kirker og kulturbygg - disponering av vedlikeholdsfond 2021
 • 106/22 Kulturhuset Bølgen - 1. tertialrapport 2022
 • 107/22 Primæroppgavefondet 1. kvartalsrapport 2022
 • 108/22 Larvik kommune - 1. rapportering 2022
 • 109/22 Rammesak 2023 - 2026
 • 110/22 Meldinger KST 15.6.2022
Saksliste og dokumenter
Til toppen