Møte i kommunestyret onsdag 14. september

Innhold

Følg onsdagens kommunestyremøte direkte fra kl. 17.00.

Møtet holdes i Sliperiet.

Følg kommunestyret direkte (Larvik KommuneTV)

 

Saker til  behandling

 • 115/22 Godkjenning av møteprotokoll
 • 116/22 Strategiplan Larvik Havn KF 2022 - 2034
 • 117/22 Fiskerhavn
 • 118/22 K2 2022-Larvik Havn KF
 • 119/22 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Elevens skolemiljø i Larvik kommune"
 • 120/22 Kulturhuset Bølgen - 2. gangs rapport 2022
 • 121/22 Primæroppgavefondet 2. kvartalsrapport 2022
 • 122/22 Larvik kommune - 2. rapportering 2022
 • 123/22 Bidrag til TV-aksjonen NRK Leger Uten Grenser 2022
 • 124/22 Valg - nye medlemmer til ungdomsrådet
 • 125/22 Vedtak - nytt veinavn - Eikedalsveien
 • 126/22 Vedtak - nytt veinavn - Grevletunet
 • 127/22 Vedtak - nytt veinavn - Skautvetveien
 • 128/22 Meldinger KST 14.9.2022
Saksliste og dokumenter
Til toppen