Møte i kommunestyret 9. januar 2019

Larvik KommuneTV sender direkte fra møtet på Sliperiet, Hammergata 15 fra kl. 17.00.

  • 001/19 Meldinger 12.12.2018
  • 002/19 Innmeldt spørsmål - Beredskap - jodtabletter
  • 003/19 Innmeldt spørsmål 12.12.2018 - Regionhovedstad - Larvik
  • 004/19 Interpellasjon 12.12.2018 - Ny plassering av Heyerdahlmonumentet
  • 005/19 KDP Dobbeltspor Stokke - Larvik
  • 006/19 Kjøp av iFokus Barnehagene AS Unntatt offentlighet
  • 007/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019
  • 008/19 Innbyggerforslag - Krav om at Larvik kommunestyre ber BaneNOR om å utrede et tredje alternativ
  • 009/19 Innbyggerforslag - Utredning av InterCity til Bommestad
Til toppen