Møte i kommunestyret 23. oktober 2019

Kommunestyret i Larvik holder møte onsdag 23. oktober kl. 17.00 på Sliperiet, Hammergata 15. Larvik KommuneTV sender direkte.

 • 208/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
 • 209/19 Valg - formannskap
 • 210/19 Valg - Ordfører
 • 211/19 Valg - Varaordfører
 • 212/19 Valg - Kontrollutvalget i Larvik
 • 213/19 Valg - Administrasjonsutvalg
 • 214/19 Valg - Representanter til KS fylkesmøte
 • 215/19 Valg - Planutvalget
 • 216/19 Valg - Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
 • 217/19 Valg - Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
 • 218/19 Valg - Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
 • 219/19 Valg - Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
 • 220/19 Valg - Utvalg for klagesaker
 • 221/19 Valg - Utvalg for valgsaker
 • 222/19 Valg - Valgstyre
 • 223/19 Politisk møteplan 2020
Til toppen