Møte i kommunestyret 17. juni 2020

Innhold

17. juni er det møte i kommunestyret. Møtet avholdes digitalt fra klokken 15.00. Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg kommunestyret live (Larvik KommuneTV) Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

 • 064/20 Godkjenning av møteprotokoll
 • 065/20 Detaljert reguleringsplan for Langes gate, gbnr 3020/1497 m.fl - Sluttbehandling
 • 066/20 Detaljert reguleringsplan for Helgeroveien 99-101 - gbnr. 4040/40, 153, 202. Sluttbehandling.
 • 067/20 Klagebehandling - Detaljert reguleringsplan for Nevlungen øvre, del 2, gbnr. 4091/2 med fler
 • 068/20 Erverv av Fiskernes hus
 • 069/20 Fyllestasjon Biogass
 • 070/20 Festiviteten- avhending for renovering
 • 071/20 Kjøp av eiendom - Grinda gjenvinningsstasjon
 • 072/20 Utbedring av Kvelde kunstgressbane
 • 073/20 Vannforsyning i Larvik - oppstart utredning.
 • 074/20 Larvik havn - Rapportering av støy
 • 075/20 Alkoholpolitisk handlingsplan - sluttbehandling
 • 076/20 Bevillingsperioden 2020-2024
 • 077/20 Akson - intensjonserklæring.
 • 078/20 Vedtak om nedleggelse av Telemark kommunerevisjon
 • 079/20 Kulturhuset Bølgen 1. kvartalsrapport 2020
 • 080/20 Rammesak 2021 - 2024
 • 081/20 Valg - meddommere Vestfold tingrett 2021 - 2024
 • 082/20 Valg - meddommere Agder lagmannsrett 2021 - 2024
 • 083/20 Valg - meddommere Jordskifteretten 2021 - 2024
 • 084/20 Valg - skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
 • 085/20 Meldinger 17.6.2020
 • 086/20 Interpellasjon 17.6.2020 - Handlingsplan mot vanedannende overforbruk
 • 087/20 Interpellasjon 17.6.2020 - Larvik blir digital
 • 088/20 Interpellasjon 17.6.2020 - Naturkartlegging i Larvik kommune
 • 089/20 Interpellasjon 17.6.2020 - Støtte til drift av M/S Viksfjord sommersesongen 2020
 • 090/20 Innmeldt spørsmål 17.6.2020 - Egen kollektivplan for Larvik
 • 091/20 Innmeldt spørsmål 17.6.2020 - Møter i FNL
 • 092/20 Innmeldt spørsmål 17.6.2020 - Søppel i Stavern
 • 093/20 Innmeldt spørsmål 17.6.2020 - Anonym henvendelse angående bekymringsmelding for legetjenesten i kommunen
 • 094/20 Innmeldt spørsmål 17.6.2020 - Varsling
 • 095/20 Tilleggsmelding 17.6.2020
Til toppen