Møte i kommunestyret 16. september 2020

Innhold

16. september er det møte i kommunestyret. Møtet holdes i Sliperiet, Hammergata, fra klokken 17.00. Larvik kommuneTV sender direkte.

Larvik KommuneTV Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

 • 097/20 Godkjenning av møteprotokoll
 • 098/20 Salg av Festiviteten
 • 099/20 Larvik kommunes engasjement i Larvik Håndballklubb
 • 100/20 Boligsoneparkering i Stavern og Helgeroa - vedtak av forskrift etter høring
 • 101/20 Behandling av klage - Detaljert reguleringsplan for Storgata 47, gbnr. 3020/1996 m.fl.
 • 102/20 Reguleringsendring for Holtefjell hytteområde
 • 103/20 Detaljert reguleringsplan for Kvelde gravplass - Gbnr. 2090/28 med flersluttbehandling
 • 104/20 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs deler av KV Vestmarkveien, gbnr. 2009/339. Sluttbehandling.
 • 105/20 Organisering og videreføring av vannområde Horten-Larvik
 • 106/20 Evaluering av bedriftshelsetjenesten og videre avtale
 • 107/20 TV-aksjon 2020 - WWF Norge
 • 108/20 2. kvartalsrapport 2020 - Larvik Havn
 • 109/20 2. rapportering 2020 Kulturhuset Bølgen
 • 110/20 2. kvartalsrapport 2020 - Primæroppgavefondet
 • 111/20 2. rapportering 2020
 • 112/20 Søknad om fritak fra politiske verv - Olav Eftedal
 • 113/20 Valg - nyvalg av utvalg for valgsaker
 • 114/20 Valg - Forliksråd 2021 - 2024
 • 115/20 Valg - Faste møtefullmektiger til Forliksrådet 2021 - 2024
 • 116/20 Interpellasjon 16.9.2020 - Flagging på kommunale flaggstenger
 • 117/20 Interpellasjon 16.9.2020 - Varden barnehage - Henvendelse om ervervelse
 • 118/20 Meldinger 16.9.2020
 • 119/20 Kulturhuset Bølgen KF - vedtektsendringer
 • 120/20 Valg – ungdomsrådet
 • 121/20 IKA Kongsberg IKS - Selskapsavtale 2021
 • 122/20 Interpellasjon 16.9.2020 - Bedring av situasjonen rundt barnehagedekning i Larvik kommune
 • 123/20 Interpellasjon 16.9.2020 - Fartsreduksjoner langs Brunlanesveien
 • 124/20 Interpellasjon 16.9.2020 - Jernbanen må være underlagt nasjonal folkevalgt kontroll
 • 125/20 Innmeldt spørsmål 16.9.2020 - Nærdemokratiutvalg
 • 126/20 Innmeldt spørsmål 16.9.2020 - Samordning av LOS og ressursteam med styrking av miljøterapeuter
 • 127/20 Innmeldt spørsmål 16.9.2020 - Kassert bilferge i Tveidalen
Til toppen