Møte i kommunestyret 12. mai 2021

Kommunestyret i Larvik holder møte onsdag 12. mai kl. 15.00. Møtet er digitalt og Larvik KommuneTV sender direkte.

Til toppen