Møte i kommunestyret 12. februar 2020

Onsdag 12. februar kl. 17.00-21.00 holder kommunestyret i Larvik møte på Sliperiet, Hammergata 15. Larvik KommuneTV sender direkte.

Følg kommunestyret live (Larvik kommuneTV) Saksliste og dokumenter
 • 001/20 Godkjenning av møteprotokoll
 • 002/20 Barnehagebruksplan
 • 003/20 Delvis omgjøring av bebyggelsesplan for Rødberg-Lillejordet
 • 004/20 Detaljert reguleringsplan for Dolvenhøyda 2 - gbnr. 4133/21 - Sluttbehandling
 • 005/20 E18 Sky - Telemark grense - endring av reguleringsplan som bygget
 • 006/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester.
 • 007/20 Strategidokument 2020-2023, avklaringer og konsekvenser som følge av vedtatt statsbudsjett 2020
 • 008/20 Kunstfaglig forvaltning i Larvik Kommune
 • 009/20 Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
 • 010/20 Valg - Representant til 17. mai komiteen for Larvik sentrum 2020
 • 011/20 Interpellasjon - InterCity - miljøtunnel Verningen
 • 012/20 Meldinger 12.2.2020
 • 013/20 Interpellasjon 12.2.2020 - Fyrverkeri

 

Til toppen