Møte i kommunestyret 12. desember 2018

Larvik KommuneTV sender direkte fra møtet på Sliperiet, Hammergata 15 fra kl. 09.00.

BaneNOR presenterer sine anbefalinger for korridorvalg og stasjonsplassering i Larvik i forkant av møtet.

 • 277/18 Bypakke Larvik - Fase 1 Forprosjekt
 • 278/18 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Avklaring av rammer for innspill, ref. KSTsak 225/18 pkt. 4 og 8.
 • 279/18 Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12, gbnr. 3020/1036 m.fl. Sluttbehandling
 • 280/18 Detaljert reguleringsplan for Ulverød, del av gbnr. 20492 - sluttbehandling
 • 281/18 Reguleringsendring for Hoffs gate 2, del av gbnr. 3020/2611. Sluttbehandling
 • 282/18 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hedrum pukkverk del av gbnr. 2028/1, 2028/3, 2029/1 og 2029/9
 • 283/18 Politivedtekt for Larvik kommune
 • 284/18 Evaluering - Tiltak i Temaplan for integrering
 • 285/18 Temaplan Helse og Omsorg - plan til høring
 • 286/18 Utvikling av nye sykehjemsplasser, Larvik medisinske senter og omsorgsboliger med heldøgns bemanning - vedlegg til rådmannens forslag til strategidokument
 • 287/18 Larvik havn - 3. kvartalsrapport
 • 288/18 Larvik Havn - Revidert budsjett 2018
 • 289/18 Larvik Havn - Budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022
 • 290/18 Kulturhuset Bølgen - 3. kvartalsrapport 2018
 • 291/18 Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2019
 • 292/18 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2019 - 2022
 • 293/18 Strategidokument 2019 - 2022294/18 Høringsuttalelse Tønsberg - søknad om fritak fra reglene om havnekapital
 • 294/18 Høringsuttalelse Tønsberg - søknad om fritak fra reglene om havnekapital
 • 295/18 Interpellasjon 12.12.2018 - Ny plassering av Heyerdahl-monumentet
 • 296/18 Innmeldt spørsmål - Beredskap - jodtabletter
 • 297/18 Innmeldt spørsmål 12.12.2018 - Regionhovedstad - Larvik
 • 298/18 Meldinger 12.12.2018
Til toppen