Møte i kommunestyret 10. februar 2021

Innhold

Onsdag 10. februar klokken 15.00 er det digitalt kommunestyremøte. Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg kommunestyret live (Larvik KommuneTV) Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

 • 003/21 Godkjenning av møteprotokoll
 • 004/21 Kommunedelplan for Larvik by med sentrumssone 2021-2033- 1.gangsbehandling
 • 005/21 Kommuneplanens arealdel 2021-2033. 1. gangsbehandling
 • 006/21 Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 - 1. gangsbehandling
 • 007/21 Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS)
 • 008/21 Bekreftelse på vedtatt selskapsavtale og eierskap i Vestfold krematorium IKS
 • 009/21 Eierskapsmelding 2021-2024
 • 010/21 Prosess for innlemmelse av Mølen i Jomfruland Nasjonalpark.
 • 011/21 Gang- og sykkelvei langs Rambergveien, detaljert reguleringsplan. Sluttbehandling.
 • 012/21 Kunstforvaltning i Larvik kommune
 • 013/21 Avtale om Helsefellesskap
 • 014/21 Korreksjoner og justeringer etter Stortingets budsjettvedtak for 2021
 • 015/21 Interpellasjoner 10.2.2021 - Pendlerparkering på Farriseidet
 • 016/21 Meldinger KST 10.2.2021
Til toppen