Møte i formannskapet onsdag 8. juni

Innhold

Følg onsdagens formannskapsmøte direkte fra kl. 14.00.

Møtet holdes i Sliperiet.

Følg formannskapet direkte (Larvik KommuneTV)

Saker til behandling

 • 062/22 Godkjenning av møteprotokoll
 • 063/22 iFokus Holding AS - generalforsamling 23.06.2022
 • 064/22 Greve Biogass AS - generalforsamling 27.06.2022
 • 065/22 Generalforsamlingsmøte Vesar AS 17.06.2022
 • 066/22 Detaljert reguleringsplan for Nordlyløkka- gbnr. 1006/233 mfl. Sluttbehandling
 • 067/22 Detaljert reguleringsplan for Kjærstranda camping, gbnr. 4124/1. - Sluttbehandling
 • 068/22 Endring av detaljert reguleringsplan for Ringdalskogen næringsområde, gbnr. 2048/58 m.fl. Sluttbehandling.
 • 069/22 Kommunedelplan for Larvik by - endelig vedtak av bestemmelsene som har vært ute på ny høring
 • 070/22 Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 - Endelig vedtak av bestemmelsene som har vært ute på høring
 • 071/22 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Endelig vedtak av bestemmelsene som har vært ute på ny høring
 • 072/22 Planinitiativ - endring av område- og detaljreguleringsplanen for Danebuåsen - Bulk Danebuåsen AS
 • 073/22 Planinitiativ - Lillebyparken, Danebuåsen
 • 074/22 Etterbruk av bibliotekstomta - nivå på opparbeidelse av midlertidig park/ friområde
 • 075/22 Nytt vannverk - framdriftsplan
 • 076/22 Hallevannet – vurdering av reservevannkilde
 • 077/22 Rehabilitering og plassering av skulptur og fonteneanlegg: Havmannen
 • 078/22 Utredningsforslag 1 - Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO
 • 079/22 Oppfølging av elevundersøkelsen
 • 080/22 Revisjon av reglementet for kommunestyret, formannskapet, utvalgene og andre folkevalgte organer
 • 081/22 Temaplan for innovasjon og digitalisering del 1 - kunnskapsgrunnlaget.
 • 082/22 Søknad båtrace Larvik Grand Prix 2022
 • 083/22 Samarbeidsavtale med Larvik Håndballklubb - årlig rapportering
 • 084/22 Kirker og kulturbygg - disponering av vedlikeholdsfond 2021
 • 085/22 Kulturhuset Bølgen - 1. tertialrapport 2022
 • 086/22 Primæroppgavefondet 1. kvartalsrapport 2022
 • 087/22 Larvik kommune - 1. rapportering 2022
 • 088/22 Rammesak 2023 - 2026
 • 089/22 Meldinger FSK 8.6.2022
 • 090/22 Eventuelt
Saksliste og dokumenter

Orienteringer

Det blir også orienteringer:

 • Larvik Havn IKS
 • iFokus
 • Holding AS
 • Greve Biogass AS
 • Notek
 • Martineåsen ved Terje Lund og Ingerid Heggelund
 • Mobbing ved Jan-Erik Norder
Til toppen