Møte i formannskapet onsdag 7. september

Innhold

Følg onsdagens formannskapsmøte direkte fra kl. 17.00.

Møtet holdes i Festiviteten.

Følg formannskapet direkte (Larvik KommuneTV)

Saker til behandling

 • 092/22 Godkjenning av møteprotokoll
 • 093/22 Strategiplan Larvik Havn KF 2022 - 2034
 • 094/22 Fiskerhavn
 • 095/22 K2 2022-Larvik Havn KF
 • 096/22 Kulturhuset Bølgen - 2. gangs rapport 2022
 • 097/22 Primæroppgavefondet 2. kvartalsrapport 2022
 • 098/22 Larvik kommune - 2. rapportering 2022
 • 099/22 Høring - forslag til endringer i kommuneloven
 • 100/22 Høringsuttalelse til forslag til endringer i IKS-loven mv.
 • 101/22 Bidrag til TV-aksjonen NRK Leger Uten Grenser 2022
 • 102/22 Politisk møteplan 2023
 • 103/22 Meldinger FSK 7.9.2022
 • 104/22 Eventuelt
Saksliste og dokumenter

Orienteringer

 • Bypakke Larvik og status Intercity ved Jørgen Johansen
Til toppen