Møte i formannskapet 6. mai

Innhold

Onsdag 6. mai klokken 16.00 - 21.00 holder formannskapet i Larvik digitalt møte. Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg formannskapet live Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

 • 028/20 - Meldinger 06.05.2020
 • 029/20 - Private veier - drift og vedlikehold
 • 030/20 - GS-vei Sandtra-Hem, fv 303 Tjøllingveien - økonomiske konsekvenser
 • 031/20 - Praksis ved pålegg om legging av stikkledninger for avløp
 • 032/20 - Sogn gjenvinningsstasjon - finansiering og oppgradering
 • 033/20 - Detaljert reguleringsplan for Yttersøveien 21. Sluttbehandling. 
 • 034/20 - Endring av reguleringsplanen for næringsområdet Amundrød-Rødbøl
 • 035/20 - Selskapsavtale Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS
 • 036/20 - Larvik Arena IKS - Representantskapsmøte
 • 037/20 - Lokal forskrift - folkevalgtes godtgjøring
 • 038/20 - Medlemskap i Transparency International
 • 039/20 - Rammevilkår Larvik byjubileum 2021
 • 040/20 - Kirker og kulturbygg. Disponering av vedlikeholdsfond 2019
 • 041/20 - 1. kvartalsrapport 2020 Primæroppgavefondet
 • 042/20 - Årsregnskap 2019 for Larvik kommune
 • 043/20 - Eventuelt
 • 044/20 - Eiermøte Larvik Havn KJ 2020
 • 045/20 - Høring. Rusreform - fra straff til hjelp
 • 046/20 - Kommuneplanens samfunnsdel
 • 047/20 -  Årsrapport 2019
 • 048/20 - 1. kvartalsrapport 2020
Til toppen