Møte i Formannskapet 4. desember 2019

Innhold

Formannskapet holder møte onsdag 4. desember kl. 17.00-21.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7. Larvik kommuneTV sender direkte. Se sakene her.

Orienteringer

Brannen i Larvik bibliotek

Saker til behandling

 • 158/19 Vestfoldmuseene IKS - Representantskapsmøte 19. desember 2019
 • 159/19 Vestfoldmuseene IKS - Budsjett 2020
 • 160/19 Gea Norvegica Geopark IKS - Representantskapsmøte 5. desember 2019
 • 161/19 Gea Norvegica Geopark IKS - Selskapsavtale
 • 162/19 Larvik Arena IKS - Representantskapsmøte 9. desember 2019
 • 163/19 Sør-Øst 110 IKS - Selskapsavtale
 • 164/19 IKA Kongsberg IKS - Selskapsavtale
 • 165/19 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2032 - Avklaring av prinsipper og kriterier for innspill til småbåthavner, ref. FSK sak 127/19
 • 166/19 Områdeplan Tenvik - Videre organisering og fremdrift av planarbeid
 • 167/19 Detaljert reguleringsplan for boligområde Søndersrød B32, gbnr. 4093/192. Sluttbehandling.
 • 168/19 Detaljert reguleringsplan for Brunvall gård, gbnr 4118/1 - Sluttbehandling
 • 169/19 Detaljert reguleringsplan for Kverken, gbnr 2008/16 m.fl. Sluttbehandling
 • 170/19 Kommunale barnehager vedtekter - 2019
 • 171/19 Deltagelse i Birkelandinitiativet
 • 172/19 Folkevalgtes godtgjøring, krav om lokal forskrift
 • 173/19 Primæroppgavefondet - 3. kvartalsrapport 2019
 • 174/19 Meldinger 27.11.2019
 • 175/19 Eventuelt
Til toppen