Møte i formannskapet 30. september 2020

Innhold

Onsdag 30. september klokken 17.00 holder formannskapet møte i Larvik museum (2. etg). Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg formannskapet live Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

 • 099/20 Høring - Regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling - høringssvar
 • 100/20 Risøyakanal bevilgning
 • 101/20 Indre havn - status kaidekker og veien videre
 • 102/20 Selskap for driftsuavhengige eiendommer
 • 103/20 Eiendomsstrategi for Larvik kommune
 • 104/20 Avhending av andel av Prinsegarasjen - ber om fullmakt
 • 105/20 Håndtering av slam fra avløpsrenseanlegg.
 • 106/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av innspill til fritidsbebyggelse
 • 107/20 Regulering av flomsikringsmolo foran Farris Bad og Fritzøe Brygge, gbnr. 3020/1931
  mfl. Sluttbehandling.
 • 108/20 Reguleringsendring for del av Torstvedt syd, planID 201014. Sluttbehandling.
 • 109/20 Representantskapsmøte Vestfold Krematorium 30. oktober 2020
 • 110/20 Politisk møteplan 2021
 • 111/20 Meldinger 30.9.2020
 • 112/20 Eventuelt
Til toppen