Møte i formannskapet 27.mai

Innhold

Møtet avholdes digitalt fra klokken 17.00. Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg kommunestyret live (Larvik KommuneTV) Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

049/20 :
Endring av reguleringsplanen for næringsområdet Amundrød-Rødbøl

050/20:
Kommuneplans arealdel 2020-2032 - kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 - kommunedelplan Stavern by 2020-2032 - næringsarealstrategi

051/20:
Kommuneplanens arealdel 2020-2032 og kommunedelplanen for Larvik by 2020-2032
Fastsetting av kommunens næringsarealinnspill til høring av planforslagene

052/20:
Kommuneplanens arealdel 2020-2032, kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 og kommunedelplan for Stavern by 2020-2032.
Fastsetting av kommunale arealinnspill til høring av planforslagene

053/20: Eventuelt

054/20: Ansettelse av kommunedirektør

Til toppen