Møte i Formannskapet 27. november 2019

Innhold

Formannskapet holder møte onsdag 27. november kl. 15.00-21.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7. Larvik kommuneTV sender direkte. Se sakene her.

Saker til behandling

 • 143/19 Overføring av eiendommen 5001/188 "Losen" samt del av tilhørende eiendom 5001/798 fra Larvik havn til Larvik kommune
 • 144/19 Utsettelse av overtakelse av drift av gjestehavner
 • 145/19 Larvik havn KF - 3. kvartalsrapport 2019
 • 146/19 Larvik havn - budsjett og økonomiplan 2020-2023
 • 147/19 Kulturhuset Bølgen - 3. kvartalsrapport 2019
 • 148/19 Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2020
 • 149/19 Finansiering av stilling som migrasjonsrådgiver
 • 150/19 COLAB - evaluering og videreføring
 • 151/19 Rullering av barnehagebruksplan
 • 152/19 Utvikling av institusjonsplasser, Larvik Helsehus, Helsekvartalet og boliger med heldøgns bemanning
 • 153/19 Æresborger-byste: Ingvar Ambjørnsen
 • 154/19 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020-2023
 • 155/19 Strategidokument 2020-2023
 • 156/19 Eventuelt
 • 157/19 Navneendring - Stavern/Fredriksvern kirke
Til toppen