Møte i Formannskapet 25. mars 2020

Formannskapet holder møte onsdag 25. mars kl. 17.00-21.00. Møtet er planlagt gjennomført digitalt grunnet koronaviruset.

Se livsending her

Orientering om kommunens arbeid - koronavirus

Saker til behandling

 • 012/20 Fyllestasjon for Biogass
 • 013/20 Trafikksikkerhetstiltak Stavern sentrum
 • 014/20 Detaljert reguleringsplan for Storgata 47, Gbnr. 3020/1996 m.fl. Sluttbehandling
 • 015/20 Detaljert reguleringsplan for Anvikstranda camping, gbnr. 4123/1, 4123/1/82 og 4123/1/84. Sluttbehandling
 • 016/20 Mindre endring av bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel (2015-2027),
 • 017/20 Gjenbevilgning investeringsprosjekter 2019 - 2020
 • 018/20 Kulturhuset Bølgen - vedtektsendringer
 • 019/20 Kommunal planstrategi - oppstartsak
 • 020/20 Omdisponering av dyrkbar jord
 • 021/20 Årsrapport Primæroppgavefondet 2019
 • 022/20 Forsikringsoppgjør for bibliotekbygget Unntatt offentlighet
 • 023/20 Brannen i Larvik bibliotek, videre prosess i forhold til KLPs beslutning om avkortning Unntatt offentlighet
 • 024/20 Eventuelt
Til toppen