Møte i Formannskapet 23. januar 2019

Formannskapet holder møte onsdag 23. januar i Blåboksen, Bølgen Kulturhus, Sanden 2.

  • kl. 17.00 - 19.00 Arbeidsmøte for planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel.
  • kl. 19.00 - 21.00 Presentasjon av mulighetsstudie i forhold til byutviklingsmuligheter som knytter seg til de to alternativene til ny jernbanestasjon.
Til toppen