Møte i formannskapet 22. april 2020

Onsdag 22. april klokken 17.00 - 20-00 holder formannskapet i Larvik digitalt møte. Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg formannskapet live (Larvik KommuneTV) Saksliste og dokumenter
  • 025/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av private næringsinnspill til høring av planforslaget
  • 026/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Fastsetting av boliginnspill til høring av planforslaget
  • 027/20 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Opprydding i boligreserven
Til toppen