Lister over meddommere for gjennomsyn

Frist for tilbakemelding til innen mandag 15. juni 2020.

Forslag til lister over meddommere for gjennomsyn. 

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, må melde det til kommunen innen en 15. juni.

Send tilbakemelding

Listene skal vedtas i kommunestyremøtet 17. juni. 

Se listene her: 

Til toppen