Listeforslag kommunestyrevalget 2019

Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyrevalget 2019 i Larvik. Listeforslaget MÅ ha ANKOMMET Larvik kommune innen 1. april kl. 12.00 (dagtid).

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Oversikt over kandidatenes fødselsdato MÅ leveres i TILLEGG til listeforslaget.

Se veiledning og maler.

Til toppen