Konstituerende kommunestyremøte onsdag 18. oktober

Innhold

Følg onsdagens konstituerende kommunestyremøte direkte fra kl. 17.00.

Følg kommunestyret direkte (Larvik KommuneTV)

Hva er et konstituerende kommunestyremøte?

Kommuneloven krever at det etter valget skal innkalles til et konstituerende kommunestyremøte. Det første kommunestyremøtet etter et valg skal holdes innen utgangen av oktober.

Det nye kommunestyret plikter i det første møtet å godkjenne eller avvise valgresultatet. Forutsatt at valget godkjennes skal kommunestyret konstituere seg selv. (Konstituere = grunnlegge, tre sammen, holde grunnleggende møte og velge styre).

I det konstituerende kommunestyremøte velges nytt formannskap, ordfører og varaordfører. I tillegg velges en rekke andre viktige politiske organer - se oversikt under.

 

Saksliste

 • Godkjenning av kommunestyrevalget 2023 
 • Valg av formannskap
 • Valg av ordfører
 • Valg av varaordfører
 • Valg - kontrollutvalget i Larvik
 • Valg - utvalg for valgsaker
 • Valg - Representanter til KS fylkesmøte
 • Valg - hovedutvalg for miljø, kultur og næring
 • Valg - hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
 • Valg - hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
 • Valg - hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
 • Valg - administrasjonsutvalget
 • Valg - planutvalget
 • Valg - kommuneplanutvalg
 • Valg - utvalg for klagesaker
Saksliste og dokumenter
Til toppen