Høring av forskrifter for kommunalteknikk

Tidligere Lardal kommune og Larvik kommune har hatt egne forskrifter. Nye forskrifter skal gjøres gjeldende for nye Larvik kommune.

Følgende forskrifter legges ut til offentlig høring: 

Alle høringene har frist 24. september 2018 for innsending av merknader til forskriftene.

Til toppen