Har du innspill eller spørsmål om kommuneplaner?

Innhold

Mandag 10. juni har vi åpen dag på Larvik bibliotek om kommuneplanens arealdel og kommunenedelplanene for Larvik by og Stavern by som skal rulleres.

Ole Sannes Riiser og Hanne Holmen
Ole Sannes Riiser og Hanne Holmen i Larvik kommune er klare til å svare på spørsmål og ta imot innspill fra innbyggere!

Nå skal Larvik kommune i gang med en begrenset rullering av disse planene.

Næringsutvikling er hovedfokus

De folkevalgte har bestemt at næringsutvikling er hovedfokus for arbeidet.

Fram til 16. juni er planprogrammet på høring – selve oppskriften på hvordan arbeidet med revidering skal foregå. 

Kom til biblioteket mandag

Hvis du har spørsmål til arbeidet med planene, eller synspunkter du vil dele med oss, så er vi tilgjengelige på Larvik bibliotek mandag 10. juni fra kl. 10.00 til 14.00.

Du finner oss i studiesonen på biblioteket – eventuelt kan du spørre de ansatte på biblioteket, så viser de vei. Her vil saksbehandlerne Ole Sannes Riiser og Hanne Holmen svare på spørsmål eller ta imot dine synspunkter. 

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til.

Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, hvordan de skal bygges ut, og hvilke områder som ikke skal bygges ut. Planen skal vise hvilke rammer og betingelser som skal gjelde for utbygging og bruk av arealene, og hvilke hensyn vi må ivareta. 

Mølla 14
Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge.
Til toppen