Godkjente valglister stortingsvalget og sametingsvalget 2021

For velgere manntallsførte i Larvik.

Valglister stortingsvalget

Godkjente valglister valgdistrikt Vestfold

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

På den nasjonale felles avkryssingsstemmeseddelen som blir brukt ved tidligstemmegivningen står også Kystpartiet, Norges Kommunistiske parti og Samfunnspartiet, som altså IKKE stiller til valg i valgdistrikt Vestfold.

Valglister sametingsvalget

Godkjente valglister Sør-Norge valgkrets

 • Árja
 • Bargiidbellodat - Baarggijbelludahka - Barkijebielien partije - Arbeiderpartiet
 • Guovddášbellodat - Senterpartiet
 • Nordkalottfolket
 • Norgga Sámiid Riikkasearvi - Vuona Sámij Rijkasiebrre - Nøørjen Samiej Rijhkesiebrie – Norske Samers Riksforbund
 • Olgeš – Høyre
 • Ovddádusbellodat - Fremskrittspartiet
 • Sámeálbmotbellodat - Samefolkets parti
Til toppen