Formannskapsmøte onsdag 29. november

Innhold

Følg møtet direkte fra kl. 18.00

Møtet er i Festiviteten fra kl. 18.00 og avsluttes kl. 21.00.

Følg formannskapet direkte her

Her er sakslista: 

 • Tildekking Gamle Stavern fyllplass – tilleggsbevilgning (ny sak med ytterligere
  opplysninger)
 • Søndagsåpne butikker på Øya og Skreppestad
 • Høring - Nettverk og partnerskap i Vestfold 2024
 • Eiermøte Larvik Havn KF 2023
 • Eiermøte Bølgen KF 2023
 • Vestfoldmuseene IKS – representantskapsmøte og eiermøte 15.12.23
 • IKA Kongsberg IKS – endring av selskapsavtale
 • Larvik Arena IKS – representantskapsmøte 14.12.23
 • Kulturhuset Bølgen – Budsjett og strategiplaner 2024
 • Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 – Larvik havn
 • Primæroppgavefondet – 3. kvartalsrapport 2023
 • Omgjøring og utvidelse på Tjølling sykehjem
 • Valg av lokale for gjennomføring av kommunestyremøtene i Larvik kommune.
 • Endring av kommunal garanti
 • Kommunal medfinansiering av idrettsanlegg – 2024
 • Strategidokument 2024 - 2027– Larvik kommune
 • Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12 – Sluttbehandling
 • Meldinger
 • Eventuelt 
Les saksdokumenter her
Til toppen