Formannskapet vedtok iFokus-avtale

I ekstraordinært formannskapsmøte 10. april vedtok politikerne avtalen om virksomhetsoverdragelse av iFokusbarnehagene. Møtet skal i hovedsak brukes til arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel.

I dagens formannskapsmøte sto kun én sak til politisk behandling. 

Avtale om virksomhetsoverdragelse - iFokusbarnehagene ble vedtatt mot Høyres to stemmer. 

Agenda for resten av møtet er: 

  • Gjennomgang av høringsinnspill InterCity
  • Kommuneplanens samfunnsdel - arbeidsmøte

 

Til toppen