Ekstraordinært formannskapsmøte 15. mars 2021

Innhold

Det innkalles til ekstraordinært Formannskapsmøte mandag 15. mars 2021 kl. 18.00-19.00 for å drøfte situasjonen mht Covid-19.

Følg formannskapet direkte på Larvik KommuneTV

Tema: Vurdering av smittesituasjonen og tiltaksnivå frem mot påske

Det orienteres nærmere om situasjonen og anbefaling i møtet.

Møtet gjennomføres digitalt i Google Meet og kan følges direkte på Larvik KommuneTV.

Til toppen