Åpne møter uke 36/2018

Innhold

3. - 9. september 2018

Tirsdag 4. september 2018

Kontrollutvalget for alkoholomsetning holder møte kl. 18.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Kontrollutvalget holder møte kl. 18.00 - 20.00 i møterom Tjølling i Romberggata 4.

Onsdag 5. september 2018 

Formannskapet holder møte kl. 09.00 - 16.00 i møterom Sentrum Feyers gate 7.

Til toppen