Åpne møter uke 35/2018

Innhold

27. august - 2. september 2018.

Tirsdag 28. august 2018

Eldrerådet kl. 12.00 - 14.00 i møterom Larvik Romberggata 4.

Havnestyret kl. 16.30 - 18.30 på Havnekontoret. 

Råd for funksjonshemmede kl. 17.30 - 20.00 i møterom Brunlanes Romberggata 4.

Innvandreråd kl. 18.00 - 20.00 i møterom Brunlanes Romberggata 4.

Onsdag 29. august 2018 

Helse- og omsorgskomiteen kl. 17.00 - 21.00 i møterom Sentrum Feyers gate 7.

Kultur- og oppvekstkomiteen kl. 17.00 - 21.00 i møterom Tjølling Romberggata 4.

Miljø- og teknikkomiteen kl. 17.30 - 21.30 i møterom Larvik Romberggata 4.

Til toppen