Åpne møter uke 34/2018

Innhold

Se ukens åpne møter her.

Tirsdag 21. august 2018

Planutvalget holder møte tirsdag 21. august 2018 kl. 12.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Befaringer:

Fremmøte for befaring kl. 08.45 i Romberggata 4.

  • kl. 09.00 Berglyveien 12
  • kl. 09.15 Sandvikaveien 1
  • kl. 09.40 Frenvik 17
  • kl. 10.15 Bjønnesåsen 34
  • kl. 10.45 Jernbanegata 10-11 (plansak)
  • kl. 11.20 Håkonsgate 10
  • kl. 12.00 Møtet starter
Til toppen